مدت زمان لازم جهت ثبت برند حدودا چقدر است

اصلی ترین مورد در ثبت برند تهیه و تنظیم درست و فارغ از نقص‌ اظهارنامه ی تسلیمی به اداره مالکیت معنوی است , به نحوی که در صورتیکه در هنگام تهیه و تنظیم اظهارنامه ثبت برند اشتباهی صورت گیرد بازه زمان طولانی از دست خواهد رفت , فرآیند تهیه و تنظیم و ارسال الکترونیکی اظهارنامه در حین پیگیری در سامانه اعلام می گردند به شرح ذیل هستند
همانگونه که ذکر گردید بعد از طبقه بندی برند مورد تقاضای ثبت , پرونده در اختیار کارشناس ذی‌ربط قرار گرفته و کلیات آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت , در‌این مرحله کارشناس محترم سازمان تنها پرونده را از حیث کامل شدن بودن مدارک بار گذاری شده و عدم نقص در اطلاعات ابرازی بررسی می کند و در صورت مشاهده هرگونه تضاد و مغایرت در اظهارنامه با مستندات ابرازی , نسبت به رد یا این که اعلام نقص پرونده مبادرت خواهد نمود . نکته در مورد مقطع زمان اعلام نظر کارشناس این که مدت زمانی که طول خواهد کشید که کارشناس در زمینه‌ی پرونده ثبت برند شما نظر خویش را اعلام نماید , بستگی به تعداد پرونده های مو جود در کارتابل او دارد , شایان ذکر است که تعداد پرونده های موجود در کارتابل کارشناس در سامانه قابل مشاهده است .

بعداز ارسال اظهارنامه و اخذ رمز اظهارنامه در بین 24 الی 48 ساعت زمان واجب است تا اظهارنامه ی درخواستی طبقه بندی شود و بعد از آن پروسه بعدی آن به طور ذیل انجام پذیرد .

مدت زمان ثبت برند

بعد از طبقه بندی برند مورد تقاضای ثبت , پرونده در اختیار کارشناس ذی‌ربط قرار گرفته و کلیات آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت , در‌این مرحله کارشناس اداره صرفا پرونده را از دید کامل شدن بودن مدارک بار گذاری شده و عدم نقص در داده ها ابرازی بررسی مینماید و در صورت مشاهده هرگونه ناهمخوانی در اظهارنامه با مستندات ابرازی , نسبت به رد یا این که اعلام نقص پرونده مبادرت خواهد نمود .

نکته در خصوص زمان زمان اعلام نظر کارشناس این‌که بازه زمانی که طول خواهد کشید که کارشناس در مورد پرونده ثبت برند شما نظر خویش را اعلام نماید , بستگی به تعداد پرونده های مو جود دارد , شایان ذکر است که تعداد پرونده های موجود در کارتابل کارشناس در سامانه قابل مشاهده است .

بررسی کارشناس مسئول در زمینه‌ی قابلیت ثبت برند در این زمینه خواهد بود که تیتر برند مورد تقاضا تا قبل از این بوسیله فرد دیگری به ثبت رسیده یا خیر که در صورت تشابه عین با برندی دیگر در به عبارتی طبقه مورد درخواست , برند رد خواهد شد و در صورت تشابه چندین واژه ای با برندی دیگر نیاز است پرونده به مدیر اداره ارجاع داده شود تا ایشان درخصوص آن نظرها خویش را اعمال کنند .

در غایت اعلام نظر مدیریت سازمان در باب  وقتی اتفاق می افتد که برای ثبت آن برند نیاز به فرمان مدیر اداره باشد , تشخیص ثبت یا این که عدم قابلیت و امکان ثبت برند در نهایت با مدیر سازمان خواهد بود و در صورت تایید ایشان شرایط پرونده ی ثبت برند به حالت آگهی نوبت اول درخواهد آمد . در هر مورد از 3 سطح تشریح شده زمان لازم برای طی این پروسه بستگی به تعداد پرونده های موجود در کارتابل کارشناسان و مدیر اداره خواهد داشت البته به صورت کلی و با اعتنا به تجارب به دست آمده دراین مورد می توان خاطرنشان کرد حدود 45 روز الی 2 ماه زمان برای طی پروسه ذکر شده نیاز میباشد .
باتوجه به طولانی بودن زمان تا رسیدن به آگهی نوبت اول و یا این که رد پرونده ( به دلایل متفاوت ) می بایست دقت داشت که ارسال اظهارنامه و مستندات مرتبط با آن کامل و بی نقص باشد هم چنین مهمترین نکته درباره‌ی ثبت برند هم نباید فراموش شود و آن این است که عنوان برند درخواستی بایستی طوری تعیین شود که احتمال رد آن به دلیل تشابه فراوان پایین باشد .