یک راه حل هنری یا یک طرح برای یک کالا؛ شناختن ظاهر آن، جدید و اصیل بودن آن به‌ عنوان یک طرح صنعتی قابل‌ قبول است که مورد حمایت قانون قرار می گیرد. یک محصول صنعتی یا یک صنعت دستی، تحت این عنوان در نظر گرفته می شود. یک طرح صنعتی برای اینکه مورد سوء استفاده قرار نگیرد و همچنین مشتریان آن را بشناسند نیاز به ثبت دارد در زیر به آموزش ثبت طرح صنعتی می پردازیم.

به‌ منظور آموزش ثبت طرح صنعتی چه مواردی را باید ذکر کرد؟

به‌ منظور آموزش ثبت طرح صنعتی، نخست مراحل ثبت را برمی‌شماریم:

ارائه اظهار نامه:
نقشه، عکس، سایر مشخصات گرافیکی، نوع فرآورده، نمونه واقعی یا ماکتی از طرح، هزینه تسلیم طرح، مشخصات طرح و مدارکی دال بر ذی حق بودن متقاضی همه ی این ها جزء مواردی است که همراه اظهار نامه به اداره مالکیت صنعتی باید تقدیم شود.

– اعلام وصول اظهار نامه:
هویت فرد متقاضی و نمایش گرافیکی طرح صنعتی توسط مرجع ثبت بررسی‌ شده و یک نسخه آن در دفتر ثبت قرار داده‌ شده و نسخه ای دیگر به فرد متقاضی برگردانده می شود.

اظهار نامه بررسی‌شده و در صورت امکان اخطار رفع نقص داده می شود.
در مدت 60 روز اظهار نامه شما توسط مرجع ثبت از لحاظ شکل، مقررات قانون آیین نامه ثبت اختراعات، تطبیق طبقه، طبقات اعلامی و طبقه بندی بین المللی بررسی خواهد شد. اگر مرجع ثبت ایرادی ببیند به متقاضی اعلام می کند که نقص های طرح خود را رفع کند.

توجه کنید در این آموزش ثبت طرح صنعتی ما این نکته حائز اهمیت است که درصورتی‌ که نسبت به رفع نقص های اعلام‌شده اقدام نکنید، طرح شما توسط مرجع ثبت رد خواهد شد.

آموزش ثبت طرح صنعتی

از دیگر نکات آموزش ثبت طرح صنعتی، مهلت لازم برای رفع نقص برای افراد ایرانی 30 روز و برای متقاضیان که در خارج از کشور زندگی می کنند، 60 روز است.

– درخواست حق تقدم
– اصلاح کردن، استرداد و انتقال اظهارنامه
– پرداخت هزینه ها و ثبت طرح صنعتی
– و در آخر منتشر ساختن آگهی و اعطای گواهینامه ازجمله مراحل ثبت یک طرح صنعتی هست.

موسسه کاردان ارقام رئیس و عضو انجمن صنفی خدمات اداری استان تهران با داشتن سابقه 27 ساله در زمینه خدمات اداری مشاور خوبی در این زمینه برای شما خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید : 02166704630 02166713596