اختراع یک ابزار، روش، ترکیب یا فرآیند منحصربه‌فرد و جدید است. فرآیند اختراع، فرآیندی در سرتاسر علم مهندسی و توسعه محصول است. اختراع ممکن است یک پیشرفت در یک ماشین، محصول، یک فرآیند جدید برای ایجاد یک شیء و یا یک نتیجه باشد. یک اختراع یک عملکرد یا یک نتیجه کاملاً منحصر به‌ فرد را به دست می دهد و یک دستاورد اساسی است. یک مخترع ممکن است یک گام بزرگ در موفقیت یا شکست بردارد. در این‌ بین هر فرد مخترع برای حمایت از اختراع خود باید اقدام به ثبت آن کند و در مقابل دولت از اختراع او با دادن ورقه اختراع حمایت می کند. این حمایت در دو نوع حمایت ایجابی و حمایت سلبی خواهد بود. بعد از اهدا ورقه اختراع به فرد مخترع، طبق ماده 16 قانون ثبت طرح های صنعتی و علائم تجاری، مدت ثبت اختراع پس از تحویل اظهار نامه 20 سال خواهد بود و برای حفظ این ورقه اختراع باید هرسال قسط بپردازد و در صورتی‌ که فرد متقاضی اقدام به پرداخت اقساط خود نکند، گواهینامه اختراع او رد خواهد شد؛ اما باید خاطرنشان کرد که اختراعات به دودسته قابل ثبت و اختراعات غیرقابل ثبت تقسیم بندی می شوند.

اختراعات غیرقابل ثبت

اختراعات غیرقابل ثبت چه هستند؟

علاوه بر بدیع بودن اختراع، اختراع باید قابل ثبت باشد. طبق ماده 4 قانون تجارت کشفیات، آثار هنری، روش های ریاضی، مسائلی که قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی‌شده، روش هایی که سبب تشخیص و همچنین معالجه بیماری های انسان و حیوانات می شود، فرمول ها یا ترکیبات دارویی که مربوط به حفظ‌الصحه عمومی است، طرح ها و قواعد، روش های لازم برای انجام امور تجاری، فعالیت های ذهنی و اجتماعی، منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل‌دهنده آن، فرآیند های بیولوژیک همگی جزء موارد اختراعات غیرقابل ثبت می باشند. همچنین اختراعات غیرقابل ثبت شامل اختراعاتی است که اگر بخواهیم از آن ها بهره‌برداری کنیم ممکن است مخالف با موازین شرعی یا قانونی باشد. از دیگر اختراعات غیرقابل ثبت می توان به اختراعاتی که نتیجه صنعتی نداشته باشند، موارد موجود در طبیعت، فعالیت ذهنی، بازی یا نرم افزار های رایانه ای که فاقد اثر فنی هستند، قواعد و روش هایی مثل روش انجام تجارت، اختراعات مخالف با بهداشت عمومی و درنهایت ثبت اختراعاتی که برای نقشه های مالی باشد را نام برد.

 

موسسه کاردان ارقام رئیس و عضو انجمن صنفی خدمات اداری استان تهران با داشتن سابقه 27 ساله در زمینه خدمات اداری مشاور خوبی در این زمینه برای شما خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید : 02166704630 02166713596