ثبت علائم تجاری به شما این امکان را می دهد که بدون خطر پول و زمان خود را سرمایه‌گذاری کنید و همچنین تلاشی در جهت توسعه ی برند خود بدون ترس از دست دادن آن هست. به‌این‌ترتیب شما حق انحصاری برای استفاده از علامت تجاری ثبت‌شده را دریافت خواهید کرد. هیچ‌کس حق ندارد از علامت های تجاری مشابه یا یکسان در مورد کالا و یا خدمات خود استفاده کند. علامت تجاری اغلب ارزشمندترین دارایی یک شرکت است. ثبت علائم تجاری به‌طور قابل‌توجهی ارزش کسب‌وکار شما را در برابر سرمایه‌گذار افزایش می دهد.اخطار ثبت برند دلایل گوناگونی دارد

منظور از اخطار ثبت علائم تجاری چیست؟

زمانی که شما درخواست ثبت برند خود را می دهید در طول مدت 45 روز تقاضای شما موردبررسی قرار می گیرد و درصورتی‌که در آن نقصی مشاهده شود، مالک علامت تجاری اگر در ایران باشد ظرف مدت 10 روز و اگر در خارج از کشور زندگی کند یک ماه وقت دارد تا نسبت به رفع آن اقدام کند. درصورتی‌که افراد نسبت به رفع نقص اقدام نکنند دوباره به آن ها مهلت داده می شود. این مهلت برای ساکنین ایران نهایتاً 4 ماه و برای ساکنین خارج از کشور نهایتاً 12 ماه هست و اگر در این مدت بازهم اقدام نکنند تقاضای آن ها رد خواهد شد و فرد بنا بر خواست خود می تواند نسبت به این حکم شکایت کند.
البته فقط مورد بالا موجب صدور اخطار ثبت علائم تجاری نمی شود گاهی اوقات درصورتی‌که اظهارنامه اینترنتی شما طبق شرایط و ضوابط قانونی تکمیل نگردد نیز این اخطار صادر می شود.

دلایلی که سبب اخطار ثبت برند و ثبت علامت تجاری می شود شامل موارد زیر است:

– مخالف بودن علامت با قانون
– علامت موردنظر قبلاً برای شخص دیگه ای ثبت‌شده باشد.
– در صورت وجود تشابه زیاد بین علامت موردنظر با علائم تجاری دیگر
– مخالف بودن با منافی عفت یا انتظامات عمومی
– در صورت تقلید از علائم مؤسسات دولتی
– در صورت استفاده از پرچم کشور ها در علامت
– استفاده از کلمات یا عباراتی که مربوط به مقامات دولتی باشد
– در صورت وجود شباهتی که مردم عادی را دچار اشتباه کند.
اگر فردی آگهی مربوط به ثبت علائم تجاری را در روزنامه ی معتبر مشاهده کند و ببیند خیلی به علامت تجاری خود شبیه است باید ظرف مدت سی روز که از تاریخ انتشار تقاضای ثبت آن گذشته باشد، اعتراض خود را به اداره مالکیت صنعتی ارائه دهد.