باتوجه به فراهم شدن امکان استعلام آنلاین مدارک تحصیلی از مقطع ابتدایی تا دکترا سامانه جامع تجارت نیز با استفاده از این بستر استعلام مدارک تحصیلی حداقل دیپلم تا دکترا را برای اخذ و تمدید کارت بازرگانی اجباری نموده است و فرایند به این شکل است که متقاضی میبایست با مراجعه به آدرس وبسایت سامانه های مذکور و وارد نمودن اطلاعات هویتی و تحصیلی و در نهایت پرداخت هزینه مصوب درخواست اصالت استعلام مدرک تحصیلی خود را مستقیما از سامانه تایید مدرک تحصیلی به وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال مینماید و کارشناس سامانه پس از بررسی سوابق و بررسی اطلاعات پاسخ استعلام را در صورت وجود سوابق ارسالی به وزارت صنعت معدن تجارت مثبت اعلام مینماید و بدین صورت مدرک تحصیلی شما به تایید نهایی میرسد.

تصویری از سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی ابتدایی تا دیپلم

استعلام مدرک تحصیلی برای اخذ و تمدید کارت بازرگانی

میپردازیم به چگونگی ثبت استعلام اتوماتیک مدرک تحصیلی دیپلم به وزارت صنعت معدن و تجارت

ابتدا عبارت اخذ تاییدیه تحصیلی دیپلم  را گوگل کنید سپس با ورود به سامانه تاییدیه تحصیلی گزینه ثبت درخواست تاییدیه تحصیلی را انتخاب نمایید پس از انتخاب گزینه ثبت نام به صفحه مشابه تصویر پایین منتقل میشوید

مرحله اول استعلام مدرک تحصیلی دیپلم

در این بخش باید در بخش دیپلم نظام مرتبط با سال تحصیلی خودرا انتخاب نمایید:

تا سال ۸۰-۷۹ روزانه –> ترمی واحدی
از سال ۸۱-۸۰ به بعد –> سالی واحدی
تا سال ۸۴-۸۳ نظام هم ترمی واحدی بوده هم سالی واحدی

تاییدیه های دیپلم اگر کد دانش آموزی ۸ رقمی باشد ترمی واحدی است
تاییدیه های دیپلم اگر کد دانش آموزی  ۹ رقمی باشد سالی واحدی است

پس از تشخیص نظام تحصیلی و ورود کد امنیتی به مرحله بعدی که مطابق تصویر پایین است منتقل میشوید

مرحله دوم استعلام مدرک تحصیلی دیپلم

در این بخش میبایست اطلاعات هویتی و تحصیلی خود را پر کنید و پس از آن گزینه ادامه را انتخاب نمایید پس از تایید به مرحله بعد که مطابق تصویر زیر است منتقل میشوید:

   در این مرحله اطلاعات را مجدد بررسی نمایید اگر نیاز به اصلاح داشت گزینه قبلی اگر مورد تایید بود گزینه ادامه را انتخاب نمایید. پس از این مرحله هزینه استعلام را باید به صورت آنلاین پرداخت نمایید.

تبریک ! درخواست استعلام تحصیلی شما در سیستم ثبت شد و از طریق کد رهگیری و کد ملی در سامانه امکان پیگیری وضعیت استعلام شما وجود دارد.