اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

این مقاله توضیحاتی جامع و بی نقص راجع به اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را به خدمت شما میرساند لطفا با دقت کامل آن را مطلالعه فرماییداظهارنامه ثبت طرح صنعتی
برای ثبت طرح صنعتی ابتدا باید اظهار نامه خود را خدمت مرجع ثبت ارائه دهید. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در فرم های مخصوص به زبان رسمی همان کشور و در ۲ نسخه تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ،امضای متقاضی یا نماینده قانونی الزامی است .
نکاتی رسمی که در اظهارنامه طرح صنعتی که رعایت آن ها الزامیست :
– در صورت تسلیم اظهارنامه و بقیه سندها مربوط به وسیله افراد حقوقی , امضاء آنان از سمت افراد مجاز , حتمی است . ( ۱ )
– نام و آدرس درخواست کننده مقیم آن سوی مرز علاوه بر پارسی می بایست به حروف لاتین باشد و با به عبارتی حروف نیز ثبت و اطلاع رسانی شود . ( ۲ )
– دو یا یک‌سری طرح صنعتی مرتبط با یک طبقه از طبقه بندی بین المللی و یا این که به یک گروه یا ترکیبی از اجزاء , ولو مرتبط با طبقات متعدد چنانچه با هم استفاده گردند را می توان در یک اظهارنامه قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود . ( ۳ )
– در شرایطی که که درخواست کننده , دو اظهارنامه دارای طرح های صنعتی شبیه را در یک تاریخ تسلیم کند , بنا به درخواست درخواست کننده , مرجع ثبت میتواند یکی‌از اظهارنامه ها را تحت عنوان طرح صنعتی اصل و دیگری را به صورت طرح صنعتی متمم بپذیرد . ( ۴ )
– در حالتی‌که که درخواست کننده , درخواست حق تقدم نموده باشد , هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی بایستی درخواست خویش را که حاکی از این حق باشد , به مرجع ثبت تسلیم کند . ( ۵ )
– مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتی , ۶ ماه از مورخ تسلیم اظهارنامه حیاتی خواهد بود . در این زمینه روز تسلیم جزء مدت محسوب تخواهد شد و در شرایطی که آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد , این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل محاسبه خواهد شد . ( ۶ )
– درخواست کننده می‌تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتی , اظهارنامه خویش را ا صلاح نماید , منوط بر این که از حدود اظهارنامه ابتدا تجاوز ننماید . درخواست تصحیح با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها انجام می پذیرد . ( ۷ )
– درخواست کننده یا این که وکیل وی در هر زمان قبل از ثبت طرح صنعتی قادر است ضمن تسلیم درخواست کتبی به منبع ثبت , اظهارنامه خویش را مسترد دارد . ( ۸ )
– چنانچه اظهار نامه رد شود , هزینه های پرداخت شده برگشت داده نخواهد شد . ( ۹ )
– انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا این که اعطای هر گونه اجازه افتتاح از آن بایستی به درخواست کتبی هر ذی نفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد . اعمال این تغییر‌و تحول مشروط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها خواهد بود . ( ۱۰ )

نمونه گواهی نامه ثبت طرح صنعتی:

گواهی ثبت طرح صنعتی
اطلاعات ملزومه در اظهارنامه ثبت طرح صنعتی :

۱٫ نشانی،کد پستی،اسم، کد ملی، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتیکه متقاضی شخص حقوقی است، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است.
۲٫ اسم، اقامتگاه و کد پستی فرد یا افرادی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.
۳٫ اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد؛
۴٫ تعیین ضمائم
۵٫ تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه طرح صنعتی در خارج، در صورت درخواست حق تقدمتبصره ها و ماده های مربوطه
۶ . گزینش پیوست ها ذکر متاع و طبقه ای که درخواست کننده درخواست ثبت طرح برای آن را دارد .
مرجع ثبت , مقدمتاً صدق تنظیم اظهارنامه را از لحاظ شناسایی نام و نشان درخواست کننده و نمایش گرافیکی طرح صنعتی مورد رسی…