انحلال در شرکت تعاونی به چه صورت است؟
انحلال در کلمه به معنای پایان دادن یا منحل کردن است هرگاه شرکت بنا به هر دلایلی قادر به ادامه فعالیت نداشت باید انحلال صورت گیرد نمیتوان شرکت را بدون انحلال رها کرد اگر فعالیت شرکت پایان یافته باشد.
دلایل انحلال در شرکت های تعاونی به شرح زیر میباشد
اگر تعداد اعضای شرکت از حد نصاب تعداد اعضایی که در قانون شرکت های تعاونی وجود دارد کمتر باشد (بازه زمانی این مورد ۳ ماه میباشد)
اگر در آیین نامه شرکت مدت زمان انقضا گذشته باشد و اعضا نیز آن را تمدید نکرده باشند
شرکت فعالیت خود را متوقف کرده باشد به مدت زمان یک سال ولی عذر موجهی برای آن نداشته باشد
مجمع عمومی عادی تصمیم به انحلال شرکت داشته باشند
مطابق قوانین مربوط به شرکت های تعاونی شرکت ورشکسته شود
اما نکته مهم این است که شرکت تعاونی اگر تصمیم به انحلال داشته باشد باید به تعهدات قانونی که دارد عمل کند (تعهداتی که برای گرفتن سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری سپرده است)
چه مقاماتی حق انحلال دارند
اتحادیه تعاونی،مجمع عمومی فوق العاده،دادگاه و وزارت تعاون
سپس بعد از انحلال شرکت باید موضوع انحلال و دلیل آن ثبت شود و طبق مقررات تجارت باید کلیه ی امور تعاونی تصفیه لازم به عمل آید
مدارک مورد نیاز برای انحلال شرکت و ثبت آن:
مدارک هویتی شرکا
تمامی مدارک ثبتی شرکت تعاونی
نسخه اصلی صورت جلسه انحلال شرکت که به امضای همه ی شریکان و مدیر تصفیه رسیده باشد
اگر شرکت اعتباری نزد دستگاه های دولتی دارد باید مجوز انحلال را از آن ها نیز کسب کند
ما سعی کردیم مقاله جامع و کاملی خدمت شما ارائه دهیم و امیدوارم از مقاله فوق استفاده لازم را نموده باشید
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما در موسسه حقوقی کاردان تماس حاصل فرمایید.