تغییر نام شرکت پس از ثبت

یکی از مواردی که اصولا در طول زمان و پس از ثبت شرکت بسیاری از صاحبان سرمایه با ان مواجه میشوند،تصمیم گیری برای تغییر نام شرکت می باشد.فرقی نمیکند که صاحبان اصلی یک شرکت به چه دلیلی تصمیم به تغییر نام شرکت گرفته باشند،مهم ترین مسئله ای که در رابطه با این موضوع مطرح است،طی کردن مراحل قانونی برای تغییر نام میباشد.

توجه داشته باشید که نام جدیدی که برای شرکت خود قرار است انتخاب کنید باید با رعایت کلیه قوانین مربوط به ثبت شرکت ها انجام گیرد و دستوراتی که در قانون در مورد اسم شرکت ها و عندالاقتضاء آمده است ،باید به طور کامل رعایت شوند.

ناگفته نماند که تصمیمات مربوط به تغییر نام شرکت ها اصولا باید در مجمع عمومی فوق العاده هر شرکت اخذ شوند.

افرادی که قصد تغییر اسم شرکت دارند بهتر است قبل از هرگونه اقدامی از شرایط قانونی و مراحل آن اطلاع حاصل نمایند.

در اولین مرحله برای تغییر نام شرکت باید تمام اعضای مجمع عمومی فوق العاده شرکت ها در تاریخی معین به صورت رسمی جلسه تشکیل دهند.

مراحل تغییر نام شرکت ها

۱٫در اولین مرحله برای تغییر نام شرکت باید تمام اعضای مجمع عمومی فوق العاده شرکت ها در تاریخی معین به صورت رسمی جلسه تشکیل دهند.

۲٫پس از تشکیل مجمع عمومی باید تمامی شرکا صورتجلسه را امضا کنند و میزان سهام خود را هم در آن ذکر کنند.

۳٫در صورتی تعداد شرکا در یک شرکت بیش از ۱۲ نفر باشد،باید برای تغییر نام شرکت حتما هیات نظارتی تشکیل شود و این هیئت در انتها امضایی مبتنی بر نظارت بر روند جلسه داشته باشند.

۴٫لازم است یکی از شرکای اصلی و یا وکیل رسمی شرکتی که تصمیم به تغییر نام دارد،در طول مدت ۳۰ روزه به اداره ی ثبت شرکت ها مراجعه کند و مبلغ حق الثبت نام را به طور کامل پرداخت کند.

۵٫پس از آنکه مراحل تعیین نام و اخذ موافقت کامل مسئول مربوطه امضای دفاتر مربوطه انجام شد باید صورت جلسه به قسمت پذیرش تحویل داده شود.

اصول لازم الرعایه قانونی در رابطه با تغییر نام شرکت ها

۱٫همه ی صورتجلساتی که در رابطه با تغییر نام شرکت انجام شده است به همراه امضای اشخاص ذی سمت و مهره اصلی نشان دهنده ی هویت شخصیت حقوقی شرکت،باید به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.

۲٫در صورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکا رعایت شود،لازم است تا تمام مراحلی که در قانون تجارت آمده است با ارائه مستندات ف رعایت شود.

۳٫فرقی نمیکند اصالتا خود شرکا ویا شخصی به عنوان وکیل و ولی از سمت آنان،برگه صورتجلسه را امضا کند.در هر صورت باید میزان سهام ذکر شود.

۴٫صورتجلسه باید در سه نسخه تهیه شود و اعضای هیات مدیره آن را امضا کنند و پس از پذیرش نهایی تغییر نام شرکت در سامانه اینترنتی باید یک نسخه از صورتجلسه شرف مدت سه روز به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.

۵٫تمامی تشریفات ذکر شده در اساسنامه شرکت ها و قانون تجارت برای تشکیل مجمع فوق العاده باید رعایت شود.

۶٫حق الثبت تغییر نام شرکت باید در مدت زمان معین شده پرداخت شود و فیش آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.

۷٫پس از آنکه همه میدارم تحویل داده شد باید مسئول تعیین نام در اداره تعیین نام ثبت شرکت ها،نام انتخابی توسط شرکا را تایید کند.

۸٫پس از تعیین نام و اخذ تاییدیه مسئول تعیین نام در اداره ی ثبت شرکت ها،لازم است که آگهی مربوط به تغییر نام شرکت ثبت شود.

چند نکته مهم در تغییر نام شرکت

۱٫برای تغییر نام شرکت بهتر است بیشتر از کلمات فارسی که مطابق موازین شرعی میباشند،استفاده کنید.

۲٫سعی کنید تا حد ممکن از کلمات تکراری استفاده نکنید.

۳٫توجه داشته باشید که احتمال تکراری بودن برخی از اسامی دو بخشی بسیار زیاد است و در این حالت می توانید از نام های سه بخشی کمک بگیرید.

* تمامی تشریفات ذکر شده در اساسنامه شرکت ها و قانون تجارت برای تشکیل مجمع فوق العاده باید رعایت شود.

۴٫برای انکه از تکراری،مشابه بودن نام انتخابی تان مطمئن شوید،بهتر است به سامانه روزنامه رسمی کشور و یا سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی مراجعه کنید.