شرایط اخذ کارت بازرگانی شخصی و حقیقی چیست؟

شرایط اخذ کارت بازرگانی شخصی و حقیقی به طور خلاصه شامل اهلیت قانونی، ارائه ی مدارک و مستنداتی دال بر داشتن صلاحیت مالی و اعتباری و همچنین برخورداری از سابقه ی فعالیت در امور بازرگانی به مدت لازم است. با مراجعه به پایگاه اتاق بازرگانی ایران به آدرس http://iccima.ir می توان از آخرین شرایط اخذ کارت بازرگانی شخصی و حقیقی اطلاع یافت. لازم به توضیح است که اتاق بازرگانی ایران، شعباتی در مراکز استانها و قطب های تجاری و صنعتی دارد که اشخاص جهت ارائه درخواست عضویت و به دنبال آن بررسی شرایط اخذ کارت بازرگانی شخصی و حقیقی باید از طریق آن شعبات اقدام نمایند. هنگام بررسی شرایط اخذ کارت بازرگانی شخصی و حقیقی توسط کارشناسان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي، که تشکلی از تجار عمده و فعالان حوزه صنعت جهت هماهنگی فعالیت ها و تامین منافع قانونی ایشان است، عضویت اشخاص در اتاق بازرگانی محل مورد تقاضا و ثبت موسسه متقاضی در دفتر ثبت تجاری مد نظر قرار داده می شود. از دیگر شرایط اخذ کارت بازرگانی شخصی و حقیقی معرفی شدن فرد متقاضی توسط دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی می باشد.

اخذ کارت بازرگانی مزایای متعددی دارد. از جمله امکان واردات و صادرات، گسترش فعالیت های تجاری اشخاص، رونق تولید با گسترش بازار فروش و غیره. قوانین متعددی برای عضویت در اتاق بازرگانی، تمدید عضویت سالانه، صدور، استفاده و ابطال کارت بازرگانی وجود دارد. هم اکنون می توانید با کارشناسان حقوقی خبره موسسه ما تماس حاصل نموده و از  شرایط اخذ کارت بازرگانی شخصی و حقیقی آگاهی یابید.

اخذ کارت بازرگانی برای کلیه فعالیت های صادرات و واردات الزامی است.

شرایط اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقیقی (شخصی):

شرایط اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی شامل موارد زیر می شود:

1-مدارک هویتی متقاضی شامل شناسنامه و کارت ملی.

2-متقاضی کارت بازرگانی باید حداقل 23 سال تمام داشته باشد و کارمند تمام وقت سازمانهای دولتی نباشد.

3-کارت معافیت یا پایان خدمت.

4-سه قطعه عکس شش در چهار جدید.

5- اصل و کپی مدرک تحصیلی که برای اخذ کارت بازرگانی حداقل مدرک دیپلم لازم است.

6- گواهی عدم سوء پیشینه متقاضی که در کمتر از 6 ماه اخیر تهیه شده باشد.

7-اظهارنامه ثبت نام در یکی از دفاتر بازرگانی و گواهی ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها

8-متقاضی کارت بازرگانی نباید بدهکار مالیاتی باشد (مفاصا حساب مالیاتی موضوع 186 قانون مالیات های مستقیم ارائه گردد).

9-گواهی بانکی مبنی بر تایید حساب جاری متقاضی با تایید رئیس شعبه.

10-کد اقتصادی متقاضی با تاییدیه سازمان امور مالیاتی کشور.

11-مدرکی که وضعیت محل فعالیت فرد را مشخص کند. این مدرک می تواند سند مالکیت دفتر کار،اجاره نامه محل کار، مدرک واحد تولیدی معتبر دارای پروانه کسب باشد.

 

اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی گامی موثر در رونق کسب و کار است.

 

شرایط اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی (شرکت ها):

شرایط اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقیقی شامل موارد زیر می شود:

1-ارائه اظهارنامه ثبت نام در یکی از دفاتر بازرگانی که در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده باشد.

2-گواهی پلمپ دفاتر مالیاتی و مفاصا حساب استعلام شده از سازمان مالیاتی کشور.

3-تقاضانامه ثبت شرکت و شرکتنامه که به تایید اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد.

4-گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل.

5-مدارک هویتی، دو قطعه عکس و مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) مدیرعامل.

6-آگهی تاسیس و تغییرات شرکت که در روزنامه رسمی درج شده باشد.

7- گواهی تاییدیه حساب جاری شرکت با تایید رئیس شعبه.

8- کد اقتصادی شرکت با تاییدیه سازمان امور مالیاتی کشور.

9- سند مالکیت دفتر کار،اجاره نامه محل شرکت، مدرک واحد تولیدی که وضعیت محل فعالیت شرکت را مشخص کند.

اشخاص حقوقی با اخذ کارت بازرگانی فعالیت های اقتصادی خود را توسعه می بخشند.

 

برخی از نکات مهم پیرامون اخذ و استفاده از کارت بازرگانی:

1-شرکت های تعاونی مرزنشینان، ملوانان ایرانی، کارگران ایرانی که خارج از کشور شاغل بوده و کارنامه شغلی از وزارت کار دارند نیازی به دریافت کارت بازرگانی ندارند.

2-هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک کارت بازرگانی داشته باشد.

3-واحد ملکی که یک بار برای صدور کارت بازرگانی معرفی شده است، نمی تواند برای صدور کارت بازرگانی دیگری معرفی گردد.

4-اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی هم می توانند با رعایت شرایطی کارت بازرگانی دریافت کنند.

5-هرگونه واگذاری کارت بازرگانی به غیر، ممنوع بوده و تبعات قانونی این کار متوجه صاحب کارت بازرگانی است.

کارشناسان حقوقی خبره موسسه ما با اشراف کامل بر شرایط اخذ کارت بازرگانی شخصی و حقیقی تا حصول نتیجه مورد نظر شما عزیزان در کنارتان هستند.