تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص در واقع طی کردن یک سری مراحل و فرایند هایی است که در نهایت نوع شرکت از سهامی عام به سهامی خاص تغییر پیدا می کند. وقتی که ما به تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص اقدام می نماییم در واقع شخصیت حقوقی شرکت از بین نرفته و نیاز نیست که یک شرکت را مجدداً ثبت نماییم بلکه با تکمیل یکسری مراحل فرایند ها می توانیم به تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص اقدام نماییم. تفاوت اصلی که میان شرکت سهامی خاص و سهامی عام وجود دارد در میزان سرمایه و سهام موجود در شرکت و صاحبان شرکت می باشد.

شرایط لازم برای تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص:

برای تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص یکسری مواردی وجود دارد که لازم الاجراست و ما در زیر به آنها اشاره می کنیم:

• سرمایه شرکت به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان که حداقل سرمایه برای شرکت سهامی عام می باشد، برسد و یا بتوانیم سرمایه شرکت را به مبلغ اعلام شده افزایش دهیم که در این صورت باید مبلغ جدیدی که برای سهام ها ایجاد می گردد در طی یک پذیره نویسی تایید شود.

• فرایند تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصمیم گیری و ثبت می گردد.

• برای تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص نیاز است که حداقل دو سال از زمان راه اندازی و شروع به کار شرکت گذشته باشد و در نامه های لازم به صورت کامل توسط مجمع عمومی شرکت به تصویب رسیده باشد.

• برای تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص نیاز است که اساسنامه شرکت با توجه به مقرراتی که در مورد شرکتهای سهامی عام سلب می کند اصلاح و باز نویسی گردد.

تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص

مدارک لازم برای تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص:

 

شرکتی که قصد دارد برای تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص اقدام نمایند باید مدارک خواسته شده را حداکثر تا ظرف یک ماه پس از تاریخ تصویب تبدیل مذکور توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت به مراجع ذیصلاح ارسال نمایید که موارد خواسته شده به شرح زیر می باشد :

• ارائه کامل صورت جلسه ای که بر طبق آن مجمع عمومی فوق العاده شرکت تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص را تصویب و تایید نموده است.
• اساسنامه شرکت که برای شرکت سهامی عام تغییر و تنظیم شده است و توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت تایید و تصویب گردیده است.
• برای تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص باید دو ترازنامه که شامل سود و زیان مربوط به فعالیت شرکت در دو سال قبل از اقدام به تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص که توسط حسابدار رسمی شرکت مورد تایید می باشد تحویل گردد.
• اموال غیر منقول و منقول شرکت باید توسط کارشناس وزارت دادگستری رسماً مورد تایید قرار گرفته و مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

اداره ثبت شرکت ها پس از آن که مدارک لازم برای تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام دریافت نمود و تطبیقات لازم را انجام داد برای تبدیل شرکت اقدام نموده و آگهی لازم را به هزینه شرکت ثبت می نماید. در آگهی ثبت شده باید تمامی موارد جدید از قبیل اساسنامه شرکت و ترازنامه های سود و زیان شرکت و دیگر مدارک مورد نیاز قید گردد.

موسسه کاردان ارقام رئیس و عضو انجمن صنفی خدمات اداری استان تهران با داشتن سابقه 27 ساله در زمینه خدمات اداری مشاور خوبی در این زمینه برای شما خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید : 02166704630 – 02166713596