در اکثر نظام های حقوقی ممکن است عواملی وجود داشته باشند که باعث تشابه در علائم تجاری شوند و مخاطبان را دچار مشکل و اشتباه کنند.در تبصره 2 ماده ی 5 آیین اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات ایران،نیز این موارد ذکر شده اند که به طور خلاصه به آنها اشاره خواهیم کرد تا از بروز مشکلات و خساراتی که ممکن است به دنبال شباهت علائم تجاری بوجود آیند،جلوگیری کنیم.

تشابه اول:شکل ظاهری

هرچند که به صورت یک قاعده ی و عرف در کشور ما اینگونه جا افتاده است که برای مقایسه ی علائم تجاری کافی است که شکل کلی این علائم را مورد بررسی قرار دهید و نیازی به تحلیل جزئیات آنان نیست اما حقیقت آن است که برای جلوگیری از اشتباهات مختلف  بهتر است که شما به ترکیب جزئیات آنان نیز توجه کنید و پیشوند ها و پسوند ها و انتهای علامت های تجاری را نیز با دقت به خاطر بسپارید.

مسلما همه ی ما برند های مختلفی را دیده ایم که از دو یا چند کلمه تشکیل میشوند و ابتدای کلمات بسیار به یکدیگر تشابه دارند در چنین مواردی بهتر است قبل از هرگونه اقدامی،حتما به پایان این کلمات دقت کنید؛چرا که احتمال اشتباه در صورت طولانی بودن علامت های تجاری بسیار بالا است.

تشابه دوم:نوع کتابت

نوع کتابت علائم تجاری یکی از مهمترین و اصلی ترین علل اشتباهاتی میباشد که مصرف کنندگان محصولات مختلف،در سال های اخیر با ان مواجه شده اند.

اگر صاحبان علائم تجاری با قصد و هدف ایجاد مشابهت از نوع کتابی استفاده کنند که مخاطبان را به اشتباه بیندازد در واقع به نوعی اقدام به نقض حق دارنده ی علامت تجاری ثبت شده، کرده اند و این مسئله دارای مسئولیت قانونی میباشد.

صاحبان علامت تجاری باید این موارد را در همان ابتدا ثبت علامت در نظر بگیرند تا با خسارت و ضرر و زیان روبرو نشوند.

تشابه سوم:تلفظ

در برخی از موارد نیز مشاهده شده است که با وجود کتابت های مختلف علائم تجاری،ممکن است باز هم مصرف کننده اشتباه کند و این اشتباه ناشی از شباهت لفظی علائم مختلف باشد.

برای مثال در برخی از علائم تجاری که کتابت آنها فارسی می باشد و جز محصولات داخلی می باشد دقت کنید،ممکن است که نوع تلفظ فارسی این علامت با نوع تلفظ برخی از علائم تجاری خارجی یکسان باشد و یا تا حدودی به یکدیگر شباهت داشته باشند در چنین مواقعی رای دادگاه صادره بیشتر مبتنی بر آن است که باید حقوق مصرف کنندگان و تولید کننده ی اولیه را در نظر گرفت.البته این موضوع قابل کتمان نیست که ممکن است به طور اتفاقی در تلفظ برند های مختلف به خصوص اگر از دو گویش متفاوت باشند،مصرف کننده دچار اشتباه شود اما صاحبان علامت تجاری باید این موارد را در همان ابتدا ثبت برند در نظر بگیرند تا با خسارت و ضرر و زیان روبرو نشوند.

تشابه چهارم:کیفیت

با توجه به بند 3 ماده ی 10 قانون تجارت می توان در مورد شباهت کیفیت علائم تجاری تجاری به خوبی به این نکته اشاره کرد که صاحبان برند های مختلف تجاری نباید از شکل ظاهری و یا جنس و ظاهری برای کالاهایشان استفاده کنند که در سال های گذشته صاحب برندی دیگر برای معرفی محصولاتش از آن استفاده می کرده است،حتی ممکن است برخی از تاجران علاوه انتخاب تشابه جنس های شبیه و معروف برای تولید کالاهایشان از شباهت تلفظ و یا شباهت نوع کتابت علامت تجاری هم استفاده میکنند،حتی اگر علامتی که از شباهت آن استفاده کرده اند دارای شهرت در خارج از کشور باشد باز هم مسئولیت قانونی خواهد داشت.

پیشوند ها و پسوند ها و انتهای علامت های تجاری را نیز با دقت به خاطر بسپارید.

با استناد به ماده1و2قانون مسئولیت مدنی در رابطه با این موضوع اینگونه آمده است که:( هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.‌در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شدهباشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌وارد نموده محکوم خواهد نمود.)