David Ogilvy، “پدر تبلیغات”، برند را به‌ عنوان “مجموع نامحدود صفات یک محصول تعریف کرده است.” لغت نامه برند را به‌عنوان “دریافت احساسی فرد از یک محصول، خدمات، تجربه یا تشکیلات سازمان‌دهی” تعریف می کند. “Neumeier می گوید که” یک برند احساس فرد در مورد یک محصول، خدمات یا یک سازمان است “. به‌ منظور تعریف برند می توان گفت برند به معنای چیزهای مختلف برای افراد مختلف و در زمان های مختلف است. همچنین می توان گفت برند ها منحصر به‌ فرد هستند و اما در مورد تعریف شرکت ها می توان گفت که یک شرکت، یک‌ نهاد حقوقی است که از یک انجمن، افراد عادی، قانونی یا ترکیبی از هر دو ساخته‌ شده و برای امور تجاری یا صنعتی تشکیل‌ شده است. اعضای شرکت یک هدف مشترک دارند و به‌ عنوان یک سیستم متحد روی استعداد های مختلف خود تمرکز کرده و مهارت ها یا منابع مشترک خود را برای رسیدن به اهداف مشخص و خاص به کار بسته و سازمان‌دهی می کنند. شرکت ها فرم های مختلفی از قبیل انجمن‌ های داوطلبانه که ممکن است شامل سازمان های غیردولتی باشند، نهاد های تجاری باهدف کسب سود، نهاد های مالی و بانک ها را می توان نام برد. همه ی این ها درمجموع مشخص‌کننده تفاوت شرکت و برند است.

تفاوت شرکت و برند

بیان تفاوت شرکت و برند در نگاهی دیگر:

در حقیقت برای بیان تفاوت شرکت و برند می توان گفت که یک شرکت هنگامی که تصمیم به ادامه کار خود به شکل پیشرفته تر و تخصصی تر داشته باشد، می تواند برای محصولات یا حتی خدمات خود یک یا تعداد بیشتری نام برحسب نوع محصول یا خدمات انتخاب کند که ما به آن برند می گوییم.
هیچ گونه مالیات و عوارضی به برند تعلق نمی گیرد و این نوعی تفاوت شرکت و برند است. همچنین می توان گفت زمانی که صاحب شرکت فوت کند، نام شرکت او نمی تواند به اشخاص دیگر منتقل شود ولی برند را می توان بعد از فوت صاحب آن به وارثان آن فرد منتقل کرد. این نیز نوعی تفاوت شرکت و برند است.

موسسه کاردان ارقام رئیس و عضو انجمن صنفی خدمات اداری استان تهران با داشتن سابقه 27 ساله در زمینه خدمات اداری مشاور خوبی در این زمینه برای شما خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید : 02166704630 02166713596