تمدید مدیران و بازرسین شرکت های سهامی خاص یکی از موضوعاتی است که افرادی که دارای شرکت هستند باید در مورد آن اطلاعات کافی داشته باشند.باید بگویم که هیئت مدیره هر شرکت به عنوان پایه اصلی و اجرایی آن شرکت به حساب می آید که اعضای هیئت مدیره شامل ۲ یا ۵ نفر از سهام داران شرکت می باشند.
هیئت مدیره وظیفه دارد تا تصمیمات را اتخاذ کرده و به بخش‌های مختلف برای انجام آن تصمیمات ابلاغ نمایند. کلیه تصمیماتی که توسط هیئت مدیره به انجام می‌رسد قانونی و رسمی می باشد و لازم الاجراست.

دلایل تمدید مدیران و بازرسین شرکت های سهامی خاص:

اعضای هیئت مدیره یک شرکت قابل تعویض و همچنین تمدید می باشند و الزامی وجود ندارد که از زمانی که هیأت مدیره انتخاب می گردند تا همیشه ثابت بمانند. در ثبت شرکت سهامی خاص هیئت مدیره برای مدت ۲ سال منصوب می گردند. تمام افراد حقوقی شرکت می توانند به عنوان رئیس شرکت انتخاب شوند و در نتیجه قابلیت این را دارند که به عنوان عضو هیئت مدیره نیز منصوب گردند. تفاوتی که میان افراد حقوقی و حقیقی برای به عضویت در آمدن هیئت مدیره وجود دارد این است که فرد حقوقی وظیفه دارد یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایفی که باید در هیات مدیره به انجام رسد اعلام نماید. در مورد شرکت های سهامی خاص و تمدید مدیران بازرسی شرکت سهامی خاص باید بگوییم که اعضای هیئت مدیره تنها دو سال می توانند به عنوان یک عضو هیئت مدیره فعالیت داشته باشند و از آن باید تغییر یا تمدید نمایند.

چگونگی تمدید مدیران و بازرسین شرکت های سهامی خاص:

پس از اینکه اعضای هیئت مدیره انتخاب شدن و انجام امور مربوط به انتخاب هیئت مدیره صورت گرفت، جلسه ای تحت عنوان تمدید مدیران و بازرسین شرکت های سهامی خاص تشکیل شده که این جلسه دارای قوانینی است که بتواند از لحاظ قانونی این جلسه را مورد قبول همگان واقع نماید. این قوانین به شرح زیر می باشد :
• یک صورت جلسه باید در مجمع عادی شرکت مکتوب گردد.
• تمامی شرکا باید اوراق سهام موجود در شرکت را به امضای خود مبذول نمایند.
• صورتجلسه نوشته شده باید در سامانه ثبت شرکت ها ثبت گردد و کلیه مدارک مورد نیاز در سامانه ثبت شرکتها بارگذاری کرد.
• تامین هزینه های لازم برای تمدید مدیران و بازرسین شرکت های سهامی خاص به اداره ثبت شرکت ها پرداخت گردد.
• کلیه مدارک خواسته شده توسط اداره پست ارسال گردد و هزینه روزنامه رسمی به صورت تمام و کمال پرداخت شود.
• و در آخر یک آگهی در روزنامه های انتشار ثبت گردد.

چگونگی تمدید مدیران و بازرسین شرکت های سهامی خاص

مدارک لازم برای تمدید مدیران و بازرسین شرکت های سهامی خاص:

برای تمدید مدیران و بازرسین شرکت های سهامی خاص نیاز است که کلیه مدارک مربوط به ثبت شرکت ارائه گردد و همچنین برای تمدید مدیران و بازرسین شرکت های سهامی خاص نیاز است که روزنامه تاسیس و تغییرات شرکت هم ارائه گردد و مورد آخر برای تمدید مدیران و بازرسین شرکت های سهامی خاص نیاز داریم این است که مدارک شناسایی تمامی اعضای هیئت مدیره شرکت ارائه شده و از آن ها کپی برابر اصل تهیه گردد.

ثبت صورتجلسه تمدید مدیران و بازرسین شرکت های سهامی خاص:

تمدید مدیران و بازرسین شرکت های سهامی خاص به صورت صورتجلسه در دو نسخه ثبت می‌گردد که یکی از نسخه در مورد تمدید مدیران و بازرسین شرکت های سهامی خاص و صورت جلسه بعدی به عنوان تایید سمت اعضای حاضر در هیئت مدیره شرکت می باشد.

موسسه کاردان ارقام رئیس و عضو انجمن صنفی خدمات اداری استان تهران با داشتن سابقه 27 ساله در زمینه خدمات اداری مشاور خوبی در این زمینه برای شما خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید : 02166704630 – 02166713596