چگونگی تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

برای ثبت شرکت شما در وحله اول باید تمامی انواع شرکت ها را بشناسید و اطلاعات جامعی راجع به آن ها کسب کنید به همین منظور ما مطالب ویژه ای در این خصوص برای شما اورده ایم پس ب دقت کامل مطلب زیر را مطالعه فرمایید
یکی از شرکت هایی که بیشترین قدمت را نسبت به سایر شرکت ها دارد ثبت شرکت تضامنی است
شرکت تضامنی از دوران روم باستان در اروپا وجود داشت و در همان زمان رواج یافت و امروزه این نوع شرکت در قوانین 90% کشورهای جهان وجود دارد معمولا این نوع شرکت ها میان دوست ها اشنایان یا فامیل ها که اعتماد زیادی نسبت به یکدیگر دارند تشکیل مشود زیرا هر یک از اعضا نسبت به بدهی های شرکت به تنهایی مسئولیت نا محدود دارند و دلیل آن ک بیشتر سرمایه گذاران این نوع شرکت را ثبت و تاسیس می نمایند این است که مشتریان اعتماد زیادی به شرکت تضامنی دارند ب دلیل مسئولیتی ک هر یک از اعضا در ارتباط با بدهی های شرکت دارند شرکت تضامنی شرکتیست که توسط دو یا چند نفر تشکیل میشود با مسئولیت تضامنی اگر سرمایه شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت کافی نباشد هر یک از اعضای شرکت مسئولیت پرداخت تمامی بدهی ها را به عهده دارند بر اساس نظام رویه قضایی ساده ترین نوع شرکت،شرکت تضامنی است که شرکا به راحتی میتوانند در آن کارآفرینی کنند و فعالیت های تجاری انجام دهند.
در مورد قوانین شرکت تضامنی باید ذکر شود که درکشور جمهوری اسلامی ایران قوانین برای شرکت تضامنی همانند کشور فرانسه است

ثبت شرکت تضامنی
نحوه انتخاب نام برای شرکت جهت ثبت شرکت تضامنی به صورت زیر میباشد
قانون یکی از شرایط شرکت تضامنی را داشتن « اسم مخصوص » دانسته و به شرح ماده 117 قانون « در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا ( برادران ) قید شود».

چون شرکت دارای شخصیت حقوقی است از آن جهت باید مانند یک شخص طبیعی اسم داشته باشد و نام لااقل یک شریک در آن ذکر شده و به بقیه شرکاء اشاره شده باشد.

مانند شرکت تضامنی احمد حسنی و شرکاء – یا شرکت تضامنی برادران راستگو.

قید کلمه ( شرکت تضامنی ) از دو جهت است: یکی اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت بوده و آن را از شخصیت شرکائی که به نام آنها نامیده می شود متمایز نماید.
دیگر اینکه این موضوع به نفع شرکت و معرف ضمانت شرکاء می باشد.

نام شرکت همان نام تجارتی آن است ولی قابل انتقال نیست زیرا دیگری نمی تواند از عنوان آن استفاده نموده و نام و اعتبار اشخاص را برای خود نام تجارتی قرار دهد. اگر شریکی که شرکت به نام او نامیده می شود فوت نماید ویا از شرکت خارج شود مسلم است که نام او هم از شرکت حذف خواهد شد و شرکت به نام دیگران نامیده می شود.
نحوه اداره شرکت پس از ثبت شرکت تضامنی به چه صورت است
شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکاء از میان خود انتخاب می نمایند، اداره می شود ، مدیر مزبور ممکن است غیر از شرکاء بوده و از خارج انتخاب شود.( ماده 120 ق.ت ) در صورتی که مدیران از بین شرکا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند ، با توجه به شرایط اساسنامه یا به اتفاق آراء سایر شرکاء قابل عزل می باشند.مدیر غیر شریک با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکاء معزول می شود.
در صورتی که عزل مدیری بدون دلیل موجه باشد،مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت.
-مدیر یا مدیران مندرج در شرکتنامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفاء نیز ندارند، مگر با توافق کلیه شرکاء شرکت تضامنی
-در صورتی که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند، ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود.
-اگر مدیر یا مدیران در شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده،ولی انتخاب آنان بعداَ صورت گرفته باشد،در این صورت شرکاء می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند.بدیهی است مدیر یا مدیران حق اسعفاء خواهند داشت.
– قلمرو و محدودیت اختیارات مدیر
مدیریت پشرکت پس از ثبت شرکت تضامنی برای اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد،باید به نام شرکت و در حدود اختیارت خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید، در غیر این صورت ،شخصاَ مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.
در دو مورد به محدودیت اختیارات مدیر یا شریک شرکت تضامنی به طور صریح اشاره شده است:
1-تا جبران ضررهای وارده به شرکت تقسیم سود ممنوع می باشد.(ماده 132 قانون تجارت)
2-محدودیت انجام عملیات تجارتی ( ماده 134 قانون تجارت)

مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت تضامنی چگونه است
از مقررات عقد وکالت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر در مقابل شرکاء تابع اصول کلی حقوق مدنی که در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد ، بالاخص در مواردی که قلمرو اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است.
مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی
سود را در شرکت تضامنی چگونه تقسیم میکنند
منافع در شرکت تضامنی به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود،مگر آنکه شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد، لیکن تادیه هر نوع منفعت به شرکاء تا زمانی که کمبود سهم الشرکه شرکاء به علت زیان های وارده جبران نشده باشد، ممنوع خواهد بود.( مستفاد از مواد 119 و 132 ق.ت)
از همراهیتان سپاسگزاریم.

1)دو نسخه برداری از شرکتنامه تکميل شده

2)دو نسخه برداری از تقاضانامه تکميل شده

3)دو نسخه برداری از اساسنامه شرکت

4)تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي

5)اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد

6)یک کپی برابر با اصل مدارک هويتی تاسیس کنندگان(درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشند)

7)اصل گواهي عدم سوءپيشينه کیفری همه ی اعضای هیأت مديره، مديرعامل

8) دو کپی از صورتجلسه مجمع عمومي موسسين

9)دو کپی از صورتجلسه هيأت مديره

10-اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.
قانون صنعت معدن و تجارت شرکت ها را به هفت قسمت مختلف تقسیم کرده و هر شرکتی که قصد دارد فعالیت اقتصادی داشته باشد باید به صورت یکی از آن هفت قسمت باشد وو خود را با قوانین شرکت براساس نوع آن طتبیق دهد در غیر این صورت بر حسب قسمت اول از ماده 220 قانون تجارت « هر شرکت ایرانی که قبلاً وجود داشته یا درآینده تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را به صورت یکی از شرکت های ذکر شده در این قانون در نیاورده و طبق قوانین آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی به حساب می آید و بنا ب قانون شرکت های تضامنی با آن رفتار میشود
امیدوارم از این مطلب اطلاعات ویژه ای برداشت کرده باشید و در تصمیم گیری شما تاثیر گذار باشد و بهترین استفاده را از آن برده باشید
شما اگر اشتیاق و نیاز مقرن به ثبت شرکت تضامنی دارید برای  کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما در موسسه کاردان ارقام تماس حاصل فرمایید
کار خود را به کاردان بسپارید