چگونه در شهرستان برند ثبت کنیم ؟

 

ثبت شرکت در شهرستان ها :مهم ترین دلیلی که باعث میشود شما تصمیم به این بگیرید که شرکت خودرا به ثبت برسانید این است که رسمی و قانونی کردن کار و تجارتیست که میخواهید در آن حوضه فعالیت کنید و از آن برای رسیدن به هدف خود استفاده کنید.
بعد از انجام مراحل ثبت شرکت براساس قانون مربوطه علاوه براینکه دارای اعتبار بیشتر نیز میشوید، اعتماد دیگر شرکت ها نیز را جلب خواهید کرد.علاو برا این میتوانید از وام و تسهیلات بانکی نیز بهرمند شوید. مهم ترین نکته این است با ثبت رسیدن شرکت خود باعث ایجاد امنیت شغلی میشوید، کارها و قرارداد های بین شرکا دارای اعتبار میشود.ثبت شرکت ها نه تنها به نفع خود موسسین شرکت می باشد و به آنها اعتبار زیادی برای حضور در فرصت ها و موقعیت های مختلف داخلی و خارجی را می دهند بلکه به دولت نیز برای تامین خواسته های داخلی و مهار تورم و رشد اقتصادی کمک بسزایی می کند.

ثبت شرکت در ایران توسط اداره ثبت شرکت‌ها انجام میشود که شعبه‌ی اصلی و اداره مرکزی آن در تهران است ولی در تمامی شهرهای بزرگ، استانها و شهرستانها دارای شعبه و یا مرکز برای انجام امور ثبتی می باشد.شعبه اداره ثبت شرکت ها در مرکز اصلی استانها و شهرستان ها قرار دارد. ثبت شرکت در جمهوری اسلامی ایران متناسب با قوانین و مقررات تجاری کشور و دستورالعمل ها آیین نامه ها یکسان است.پس در تمامی شهرستانهای ایران قوانین یکسان بوده و هیچ تفاوتی بایکدیرگ ندارند.در واقع سیستم های ثبتی شرکت کاملا مکانیزه است و کنترل مدارم توسط کارشناسان انجام میگیرد.
مطالب بالا ذکر کرده ایم که در تمامی نقاط کشور اعم از شهرهای بزرگ و استانها و شهرستان های قوانین یکسان است برخی براین باور هستند که ثبت شرکت در تهران باعث ایجاد اعتبار و فرصت‌های زیادی را در اختیار شرکت ها میگذارنند که باید بگویم خیر اینگونه نیست.

تنها عامل که باعث ایجاد اعتبار در شرکت ها اگر سهامی خاص هستند میزان سرمایه شرکت و اگر با مسئولیت محدودباشد اعتبار آنها موسسین شرکت هستند ، در واقع هر چه شرکت ها دارای سرمایه بیشتر ، نفرات سهامداران و اعضای عیئت مدیره آنها  نام آشناتر باشندو از نظر تجربه و مدارک تحصیلی در رتبه بالایی باشند و در نهایت توان رقابتی بالاتر باشند اعتبار بیشتری هم خواهند داشت و این موضوع اصلاً به مکان ثبت شرکت مربوط نیست.

شرکت ها کلا به دو دسته نقسیم میشوند :

۱-شرکت ها تجار ی

۲-شرکت های مدنی

ما در خصوص شرکت های تجاری صحبت خواهیم کرد.شرکت های تجاری خود به چند شاخه دیگر تقسیم میشوند.

شرکت های تجاری عبارتند از :

۱- شرکت با مسئولیت محدود
۲- شرکت سهامی خاص و عام
۳-موسسه ها
۴- شرکت تضامنی
۵- شرکت مختلط غیر سهامی
۷- شرکت مختلط سهامی
۸-شرکت های تعاونی و مصرف
۹- شرکت نسبی

مدارک لازم جهت ثبت شرکت:

۱-تعیین نوع شرکت
۲-کپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه متقاضیان(سهامداران و شرکا)
۳-انتخاب نوع فعالیت شرکت
۴-آدرس و کدپستی مشخص برای مرکز اصلی شرکت
۵- در صورت نیاز به مجوز، مجوزهای فعالیت از مراجع ذی‌ربط
۶-تعیین میزان سرمایه اولیه شرکت ( اگر سهامی خاص باشد باید ۳۵% از مبلغ سرمایه شرکت باید در حساب بانکی بلوکه شو تا انجام امور ثبتی )
۷-تعیین مقدار سهام هر سهامدار و ارزش سهام  و یا تعیین مقدار سهم الشرکه
۹-تعیین اعضای هیئت مدیره
۸-تعیین حق امضاء ها