انواع شرکت مختلط

۱-شرکت مختلط سهامی ۲-شرکت مختلط غیرسهامی که دراین مبحث به موضوع شرکت مختلط غیرسهامی می‌پردازیم :
شرکت مختلط غیرسهامی به شرکتی می‌گویند که از چند نفر شرکاء ضامن که این شرکاء مسئولیت تمامی بدهی‌های احتمالی برعهده دارند و سرمایه آنها سهم الشرکه نیست  و از چند شریک با مسئولیت محدود که این شرکا با توجه به مقدار سهام آورده شده مسئولیت آن‌ها مشخص می‌شود تشکیل شود . شرکت مختلط غیر سهامی می‌تواند از یک شریک ضامن و یک شریک با مسئولیت محدود تشکیل شود پس با دو شریک این نوع شرکت ها قابل ثبت هستند .
شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی کاملا تجاری است که در آن امور تجارت انجام می‌شود . در این نوع شرکت ها باید نام یکی از شرکا در نام شرکت قید شود و علاوه برآن باید کلمه‌ی “مختلط غیر سهامی ” نیز در نام شرکت قید شود . اگر در نام شرکت از اسم شرکاء با مسئولیت محدود استفاده شود این شریک جزء شرکاء ضامنی محسوب میشود و در بدهی‌های احتمالی شرکت سهیم خواهد بود .
با توجه به توضیحات بالا می‌توانیم در یابیم که شرکت مختلط غیرسهامی ترکیبی از شرکت تضامنی و مسولیت محدود است .
در ایران شرکت های مختلط غیر سهامی و سهامی خیلی متداول نیست زیرا تا کنون فقط ۱۵ شرکت مختلط به ثبت رسیده است  که از این ۱۵ شرکت ؛ ۱۱ شرکت مختلط غیرسهامی است و تنها ۵ شرکت مختلط سهامی در اداره محرتم ثبت شرکت ها ثبت شده است .
این نوع شرکتها برای مخترعین مناسب است ؛ مخترعینی که برا بهره برداری و تولید از شرایط مالی مناسبی برخوردار نیستن میتوانند با شریک شدن سرمایه گذاران به اهداف خود برسند .

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی1

خصوصیات شرکت مختلط غیرسهامی :

 این شرکت نسبت به شرکت های دیگر دارای وجه تمایزی است که در ادامه مطلب به آن میپدازیم :
چگونگی اداره شرکت :
در شرکت مختلط غیرسهامی فقط شرکاء ضامن می‌توانند این شرکت را اداره کنند و تمامی معاملات باید از سوی این شرکاء باشد و اگر شریک با مسئولیت محدود میخواهد معامله‌ای برای شرکت انجام دهد باید وکالت و یا معرفی نامه از سوی شرکاء ضامن در دست داشته باشد در غیر این صورت این شریک بعنوان شریک ضامن شناخته میشود . و شرکاء با مسئولیت محدود حق اداره شرکت را ندارند و فقط میتوانند بعنوان ناظر کارهای شرکت باشند .
در شرکت مختلط غیرسهامی مقدارمسئولیت شرکاء ضامن بصورت نامحدود  و برای شرکاء بامسئولیت محدود بصورت محدود است .
قانون شرکت مختلط غیرسهامی در هنگام مقروض بودن :
طبق قانون تجارت اگر شرکت مقروض شده باشد مسئولیت این امر بین تمامی شرکاء ضامن بطور مساوی برابر است . در صورت ورشکستگی شرکت باید تمامی قرض ها از دارایی شرکت پرداخت شود اگر در طی انجام پرداخت بدهی دارای شرکت کم باشد از دارای شخصی شرکاء ضامن استفاده می‌شود توجه داشته باشید که سرمایه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزء دارای شرکت محسوب میشود ؛ ولی طلبکاران حق این را ندارد که به اموال شخصی شرکا با مسئولیت محدود مراجعه کنند تا قرض خود را دریافت کنند .
چگونگی در نقل و انتقال سهم الشرکه :
و طبق ماده‌ی ۱۴۹مصوب شده قانون تجارت شرکاء با مسئولیت محدود حق این کار را ندارند که شخص دیگری را به عنوان شریک وارد شرکت کنند و یا سهام خود را به شخص دیگری بدهد و او را وارد شرکت کنند ؛ باید اجازه و رضایت شرکاء ضامن باشد تا شخص ثالثی با دادن سهم الشرکه وارد شرکت شود . و همچنین شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند حق خود را به شخص دیگری بدهد ؛ در صورتی که  شریک با مسئولیت محدود حق خود به شخص دیگری بدهد ، آن شخص تازه وارد حق نظارت و بازرسی را ندارد .
چگونگی در سود و زیان :
در هر شرکتی تقسیم سود ها و زیان ها دارای چهارچوب وقوانین مختص به خود است که در شرکت های مختلط غیر سهامی در شرکتنامه و یا در اساسنامه شرکت مقدار سهم  و یا روش مشخصی در محاسبه مقدار  سود و یا زیان مشخص میکند که باتوجه به آن باید اقدام به تقسیم سود و زیان می‌کنید .در صورتی که در شرکتنامه از مقدار سهم در سود و یا روش محاسبه مقدار سهم در سود صحبت نشده اگر شرکاء ضامن و یا شرکاء با مسئولیت محدود برای شرکت سود آرو باشد با توجه به مقدار سهم الشرکه سود داده میشود و نیز اگر در شرکتنامه ذکر شده باشد که سود خالص به شرکایی که مسئولیت شرکت بر عهده آنها است بعنوان حق الزحمه تعلق گیرد .
در تقسیم زیان شرکت نیز باتوجه به شرکتنامه شرکت در هنگام زیان مقدار سهم زیان شرکاءضامن و با مسئولیت محدود مشخص شدهداست . این مقدار سهم در زیان و روش محاسبه مقدار سهم در زیان توسط شرکاء در هنگام تنظیم شرکتنامه مشخص می‌شود .

*باید توجه داشته باشید که زمانی شرکت قابل ثبت و تشکیل است که شرکتنامه آن تنظیم و مورد امضاء شرکا قرار بگیرد و همچنین  روابط بین شرکا ضامن و با مسئولیت محدود باید بر طبق اساسنامه و شرکتنامه باشد. شرکتنامه توافق نامه‌ایی است که بین شرکاء مورد توافق و امضاء قرار گرفته است که دراین توافق نامه از چگونگی رابطه مالی و حقوقی بین شرکاءضامن وشرکا با مسئولیت محدود و همچنین نوع ونحوه فعالیت شده نیز صبحت شده میشود .

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

نحوه محاسبه مالیات در شرکت مختلط غیرسهامی :

مدیران شرکت طبق قانون ۱۹۸ مالیاتی مسئول پرداخت مالیات مستقیم شرکت هستند .  در هنگام محاسبه مالیات در ابتدا ۱۰% از کل در آمد شرکت به عنوان مالیات شرکت کسر میگردد و این مقدار وصول میشود البقای در آمد مشموا مالیات میشوند و به نسبت سهم الشرکه به تور جداگانه مشمل مالیات خواهد شد. شرکت مختلط سهامی مشمول مالیاتی نیم در هزار ارزش سهم الشرکه می باشند پس ارزش مالی معاملات شرکت ملاک محاسبه بر سرمایه نیست .
تا ۲ ماه بعد از ثبت شرکت های مختلط غیر سهامی باید توجه داشته باشید که مالیات برسرمایه شرکت را پرداخت نمایید در صورت پرداخت نکردن مالیات جریمه می‌شوید (که این جریمه معادل دوبرابر مالیات سرمایه) و شما باید علاوه بر جریمه مالیاتی باید مالیات بر سرمایه را نیز پرداخت کنید .

مدارک لازم جهت ثبت شرکت مختلط غیرسهامی :

۱-انتخاب نام برای شرکت که باید کاملا ایرانی و اصیل باشد و نام یکی از شرکا در نام شرکت قید شده باشد وهمچنین باید کلمه مختلط غیرسهامی نیز ذکر شود .
۲-لیست شرکاء ضامن به همراه فتوکپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه
۳- لیست شرکاء بامسئولیت محدود به همراه فتوکپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه
۴-لیست عضو هئیت مدیره به همراه فتوکپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه
۵-ارائه ۲ نسخه از شرکتنامه‌ایی که به توافق و امضاء شرکاء رسیده باشد

تغییرات در شرکت مختلط غیرسهامی :

تغییرات شرکت می‌‌تواند در موضوع های مختلف باشد اعم از نقل و انتقالات سهم الشرکه شرکاء ، تغییر آدرس ؛ تغییر در سمت ها ، تغییر حق امضاء ، افزایش و یا کاهش سرمایه ، ورود و یا خروج شرکاء و همچنین تغییر نام شرکت .
ای تغییرات در تمامی شرکت ها یکسان است ولی با کمی تفاوت در شرکت مختلط غیرسهامی در صورت نقل و انتقالات سهم الشرکه شرکاء بامسئولیت محدود باید با تایید شرکاء ضامن انجام شود .

مدارک مورد نیاز تغییرات  شرکت :
۱-ارائه فتوکپی مدارک ثبتی شرکت
۲-ارائه فتوکپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت
۳- ارائه فتوکپی مدارک شناسایی مدیران
۴- ارائه فتوکپی مدارک شناسایی شرکاء ام از ضامن و با مسئولیت محدود
۵- ارائه نوع تغییرات در شرکت
۶-تنظیم صورتجلسات تغییرات در سربرگ شرکت
۷-ارائه فتوکپی روزنامه رسمی تغییرات (در صورت داشتن تغییرات از زمان تاسیس تاکنون)

انحلال شرکت مختلط غیرسهامی :

در صورتی که شرکت دارای دو شریک که یکی از آنها شریک ضامن و دیگر شریک با مسئولیت محدود باشد و یکی از این دو شریک دیگر قادر به همکاریی و شراکت را نداشته باشد و از شرکت خارج شود شرکت منحل می‌شود .
یکی دیگر از دلایل به منحل شدن شرکت این است که موضوع فعالیت به پایان رسیده باشد و یا دیگر قادر به انجام موضوع فعالیت شرکت نباشند  و اگر مدت زمانی برای شرکت معین شده باشد به پایان رسیده باشد.
طبق ماده ۱۳۸قانون تجارت در صورتی که یکی از شرکاء ضامن این شرکت ورشکسته شود این شرکت منحل میشود .  باید توجه داشته باشید که فقط در صورت ورشکستی شرکاء ضامن شرکت منحل می‌شود.
وهمچنین اگر شرکت قادر به پرداخت بدهی نباشد و اعلام ورشکستگی کند شرکت منحل می‌شود .
طبق قانون تجارت در صورتی که یکی از شرکاء ضامن فوت شوند شرکت منحل میشود ؛ طبق قانون مصوب شده اگر یکی از شرکاء با مسئولیت محدود فئت نمایند شرکت منحل نمی‌شود .
اگرتمامی شرکاء ضامن و شرکاء با مسئولیت محدود به توافق منحل کردن شرکت برسند می‌توانند شرکت را منحل کنند .
و همچنین یکی از شرکاء با مراجعه به دادگاه خواهان منحل شدن شرکت را داشته باشد و دلایل محکم و موجهی را به دادگاه ارائه دهد و در صورتی که این مدارک ارائه شده قابل قبول دادگاه باشد ، به او رای به منحلی شرکت را میدهد در این صورت قادر به منحل کردن شرکت هستند .
باید امور تصفیه نیز انجام می‌شود که این امور توسط مدیران شرکا انجام می‌شود ؛ همچنین شرکاء ضامن می‌توانند از بین خود و یا یک شخص خارج از شرکت که مورد تاییدشان است را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب کنند و همچنین شرکاء با مسئولیت محدود می‌توانند از بین خود یا یک وکیلی را برای نظار در امور تصفیه انتخاب کنند .
اگر مدیران و شرکاء نتوانند یک شخص را برای بعنوان مدیر تصفیه انتخاب کنند دادگاه برایشان یک مئپدیر تصفیه انتخاب می‌کند .

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

مدارک لازم جهت انحلال شرکت مختلط غیرسهامی

مدارک لازم جهت انحلال شرکت مختلط غیرسهامی :

۱-فتوکپی برابر اصل شده مدارک شناسایی مدیران
۲- فتوکپی برابر اصل شده مدارک شناسایی شرکاء ضامن
۳- فتوکپی برابر اصل شده مدارک شناسایی شرکاء با مسئولیت محدود
۴-ارائه آگهی دعوت در صورت که جلسه با حداکثر شرکاء تشکیل شده باشد .
۵-ارائه اصل و فتوکپی روزنامه تاسیس شرکت
۶-ارائه صورتجلسه انحلال که به امضاء شرکاء رسیده باشد .

* جهت گرفتن مشاوره رایگان و انجام صفر تا صد ثبت شرکت ، تغییرات و یا انحلال شرکت مختلط غیرسهامی با در تماس باشید .