بعد از ثبت شرکت های مختلف مانند سهامی عام، سهامی خاص، شرکت هایی با مسئولیت محدود، تضامنی همه وظیفه دارند که هویت خود را در اداره کل شرکت ها به ثبت برسانند. بعد از گذراندن مرحله ی ثبت شرکت ها مسئولیت دارند که نسبت به موارد مانند انجام امور مالیاتی، اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر تجاری اقدام کنند. در صورت عدم توجه به این اقدامات عواقبی برای افراد ذی ربط به دنبال خواهد داشت.

اقدامات مربوط به ثبت شرکت

مرحله اول: پس از گذارندن مراحل ثبت شرکت باید در مدت زمان یک هفته دفاتر تجاری را پلمپ کنید. برای انجام این کار باید توجه داشته باشید که دفاتر مربوط به امور شرکت که عبارتند از دفتر کل، دفاتر روزنامه، دارایی است را فقط دفتر کل و دو دفتر روزنامه را پلمپ کنند. لازم به ذکر است که بدانید این عملکرد کاملا اجباری است. همچنین پلمپ دفاتر تجاری که به منزله ی ثبت همه ی هزینه ها و حساب ها، درآمد های روزانه شرکت همچنین تمام عملیات باید انجام شود.

مرحله دوم: پس از انجام کارهای فوق بایست حوزه ی مالیاتی خود را مشخص کرده و پس از آن باید جهت اخذ کد اقتصادی اقدام نماید. تعیین حوزه مالیاتی به این شکل است که با ارائه ی مدارک توسط اداره ی دارایی به فرد داده شده است آدرس مورد نظر معلوم می شود. که این فرآیند با توجه به محل قرار گیری شرکت انجام می شود. تعیین حوزه ی مالیاتی به افراد این اجازه را می دهد که امور مالیاتی خود را در حوزه ی مورد نظر انجام دهند. لازم به ذکر است که بدانید که مدیران شرکت وظیفه دارند که نسبت به پرداخت دو در هزار از سرمایه ی شرکت به حوزه ی مالیاتی مورد نظرشان مراجعه کرده و نسبت به انجام امور اقدام کنند. در صورت عدم توجه به این موضوع مشمول جریمه به میزان دو برابر خواهند شد. مدت زمانی که برای اقدام در نظر گرفته شده است دو ماه بعد از ثبت شرکت است.

مرحله سوم: یکی دیگر از مسئولیت های قانونی که پس از ثبت شرکت بر عهده افراد قرار می گیرد این است که پس از تشکیل پرونده دارایی باید نسبت به کد اقتصادی اقدام کرد. کد اقتصادی به یک شماره 12 رقمی است که برای اشخاص حقیقی و حقوقی به تولید خدمات و کالا مشغول هستند صادر می شود.  معمولا از این کد برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می کنند. که این عملکرد بر پایه ی قانون مالیاتی تصویب شده است. که براساس آن همه شرکت های ثبت شده برای ارائه گزارش های فصلی و جهت اخذ گواهی ارزش افزوده ملزم هستند برای طی روند قانونی مسئولیت های پس از ثبت شرکت نسبت به اخذ کد اقتصادی خود اقدام کنند.