موسسه یک سازمان است که برای اهداف مذهبی، آموزشی، حرفه ای یا اجتماعی تأسیس‌ شده است. همچنین موسسه می تواند یک سازمان مخصوص مراقبت محلی برای افراد دارای نیازهای ویژه باشد. موسسه یک سازمان رسمی تأسیس‌شده است که نقش مهمی در جامعه ایفا می کند، مانند کلیسا و مجلس. همچنین موسسه یک شرکت بزرگ یا سازمانی است که درگیر در تجارت مالی است. علاوه بر این، مؤسسات می توانند به مکانیزم های نظم اجتماعی رجوع کنند و رفتار گروهی از افراد در یک جامعه را کنترل کنند. مؤسسات با اهداف اجتماعی شناسایی می شوند. هاجسون می گوید که موسسه “یک سیستم یکپارچه قانونی است که ساختارهای اجتماعی را ایجاد می کند”. برخی از مؤسسات غیرتجاری هستند، این مؤسسات فعالیت های غیرتجاری دارند از قبیل علمی، ادبی و رسیدگی به امور خیریه. در زیر به ثبت موسسه غیرتجاری می پردازیم.

ثبت موسسه غیرتجاری به چه صورت است؟

ثبت موسسه غیرتجاری به دو صورت است:
۱- موسسه غیرتجاری انتفاعی
۲- موسسه غیرتجاری غیرانتفاعی

ثبت موسسه غیرتجاری انتفاعی به‌منظور جذب سود است و این سود بین اعضا تقسیم می شود. این نوع موسسه ها شامل ثبت موسسه آموزشی علمی، ادبی و هنری، ثبت آموزشگاه های زبان و کنکور و مدارس غیرانتفاعی است.

موسسه غیرتجاری غیرانتفاعی مانند موسسه انتفاعی هدف غیرتجاری دارد با این تفاوت که سود میان اعضای موسسه تقسیم نمی شود. این مؤسسات شامل احزاب سیاسی، مؤسسات خیریه، انجمن های اسلامی و مؤسسات امداد اجتماعی است.

برای ثبت موسسه غیرانتفاعی نخست اداره ثبت از اداره کل نیروی انتظامی استعلام می گیرد. پس‌ازآن در مورد ثبت آن تصمیم‌گیری می کند. در صورت تائید نیروی انتظامی شما موفق به ثبت خواهید شد.

ثبت موسسه

مدارک موردنیاز ثبت موسسه غیرتجاری

– ارائه دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه
– حداقل دو جلد اساسنامه تنظیم شود.
– حداقل دو نسخه از صورت‌جلسه مجمع مؤسسین تنظیم شود.
– از شناسنامه شرکا فتوکپی گرفته شود.
– مجوز رابطه با موضوع موسسه را اخذ کنید.

موسسه کاردان ارقام رئیس و عضو انجمن صنفی خدمات اداری استان تهران با داشتن سابقه ۲۷ ساله در زمینه خدمات اداری مشاور خوبی در این زمینه برای شما خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید : ۰۲۱۶۶۷۰۴۶۳۰ ۰۲۱۶۶۷۱۳۵۹۶