به شرکت هایی که برای انجام امور تجاری تأسیس می شوند، شرکت های تجاری می گویند. برخی از شرکت های تجاری را بر اساس روابط شرکا با یکدیگر و همچنین در قبال اشخاص ثالث به شرکت هایی که در آن شرکا فقط سهامدار هستند و هیچ‌ گونه مسئولیتی ندارند، شرکت هایی که شرکا در آن شرکت ها در برابر طلبکاران دارای ضمانت هستند، مثل شرکت های تضامنی، شرکت هایی که از ترکیب دو شرکت فوق به وجود می آید و درنهایت شرکت های تعاونی تقسیم می شوند. قبل از ایجاد یک شرکت، ضروری است که نوع وظیفه ای را که در شرایط قانونی و اقتصادی مناسب، شما بر عهده می گیرید، ارزیابی و انتخاب کنید، زیرا این انتخاب نه‌ تنها میزان سرمایه موردنیاز، بلکه وضعیت قانونی سازمانی و سایر مسائل مرتبط با کسب‌ و کار شما را در برمی‌گیرد. برای تأسیس هر شرکت شما نیاز به یک سرمایه ی اولیه برای ثبت شرکت خود دارید که در زیر به توضیحی در این خصوص می پردازیم.

سرمایه ی اولیه برای ثبت شرکت

انواع شرکت های تجاری و سرمایه ی اولیه برای ثبت شرکت آن ها:

۱- سرمایه ی اولیه برای ثبت شرکت سهامی عام:
در این نوع شرکت ها قسمتی از سرمایه ی شرکت از راه فروش سهام به مردم قابل تأمین است. سرمایه ی اولیه برای ثبت شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال کمتر نیست.

۲- سرمایه ی اولیه برای ثبت شرکت سهامی خاص:
در این نوع شرکت همه ی سرمایه شرکت توسط اشخاصی که این شرکت را تأسیس کردند، تأمین می شود. سرمایه ی اولیه لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل یک‌میلیون است.

۳- سرمایه ی اولیه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
در این نوع شرکت هر یک از شرکا سرمایه ای برای شرکت می آورند و تعهدات آن ها کاملاً بر اساس مقدار سرمایه آن ها هست. حداقل سرمایه ی لازم اولیه برای این نوع شرکت ها یک‌صد میلیون ریال هست.

۴- سرمایه ی اولیه برای ثبت شرکت تضامنی:
این نوع شرکت بین دو نفر یا تعداد بیشتر تأسیس می شود و هر یک از اعضای آن دارای مسئولیت های تضامنی می باشند. حداقل سرمایه ی لازم برای تأسیس یک شرکت تضامنی یک‌صد میلیون ریال هست.

۵-سرمایه اولیه برای شرکت های تعاونی و دولتی:
حداقل سرمایه ی ثبت شرکت تعاونی یک میلیارد ریال هست همچنین برای ثبت شرکت دولتی این حداقل هزینه ۵ میلیون ریال است.

موسسه کاردان ارقام رئیس و عضو انجمن صنفی خدمات اداری استان تهران با داشتن سابقه ۲۷ ساله در زمینه خدمات اداری مشاور خوبی در این زمینه برای شما خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید : ۰۲۱۶۶۷۰۴۶۳۰ ۰۲۱۶۶۷۱۳۵۹۶