مدارک لازم برای ثبت شرکت با توجه به نوع شرکت متفاوت می باشد. در حال حاضر سیاست های اقتصادی کشور در زمینه برنامه‌های توسعه اقتصادی و با هدف گسترش شخصی سازی و خصوصی سازی برنامه ریزی شده است.

مدارک لازم برای ثبت شرکت
در صورتی که افراد به ثبت شرکتها با زمینه های مختلف روی آورند موضوع واگذاری فعالیت های بخش خصوصی رونق می گیرد. بیش از آنکه بخواهیم مدارک لازم برای ثبت شرکت را به عنوان نمایید ابتدا باید انواع شرکت های قابل ثبت در ایران را ذکر کنیم که شامل موارد زیر می باشد :
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت نسبی
شرکت سهامی عام و خاص
شرکت تعاونی تولید و مصرف
شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی

مدارک لازم برای ثبت انواع شرکت ها در ایران

مدارک لازم برای ثبت انواع شرکت ها

تذکری که اینجا قابل ذکر است این موضوع است که ثبت شرکتهای تعاونی در ایران در شهر تهران بر عهده اداره ثبت شرکتها و در صورت ثبت شرکت در شهرستانها بر عهده اداره ثبت مرکزی می باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص
-ارائه اظهارنامه با داشتن امضای تمامی سهامداران و تهیه شده در دو نسخه ، گفتنی است که تعداد سهامداران حتما باید حداقل ۳ نفر باشد.
-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضای کلیه سهامداران و بازرسان و هیئت مدیره از بین سهامداران تعیین شده در دو نسخه
-تهیه یک اساسنامه که تمام صفحات آن دارای امضاء کلیه سهامداران باشد و در دو نسخه تهیه شده باشد.
-تهیه تصویر شناسنامه کلیه بازرسان و سهامداران و همچنین ارائه کارت پایان خدمت در صورت مشمولی برای تمام اعضای شرکت
-ارائه گواهی بانکی که نشان دهد ۳۵ درصد از سرمایه واریز شده است.
-تعیین یک روزنامه پرتیراژ برای ثبت آگهی ها
-ارائه صورتجلسه هیئت مدیره آن با امضای کلیه مدیران تهیه شده در دو نسخه

مدارک برای ثبت شرکت
-مدارک لازم برای ثبت شرکت از نوع شرکت نسبی ، مسئولیت محدود و تضامنی
-مدارک لازم برای ثبت شرکت از این انواع که نام برده شد یکسان می باشد و به شرح زیر است :
-ارائه دو نسخه از شرکت نامه با امضای تمامی شرکا
-ارائه اظهارنامه رسمی با امضای تمامی شرکا که در دو نسخه تهیه شده باشد.
-صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و به امضای کلیه شرکا برسد و در دو نسخه ارائه شود.
-تصویر شناسنامه تمامی شرکا و اعضا و همچنین در صورتی که اعضا دارای کارت پایان خدمت باشند و مشمول این قانون شده باشند باید ارائه گردد.
-همچنین باید مجوز لازم از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه دریافت و ارائه گردد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی
مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی تقریبا با هم یکان می باشد.
ارائه اظهارنامه که به امضای تمامی شرکا رسیده و دو نسخه تهیه می شود.
ارائه شرکت نامه که به امضای تمامی شرکا رسیده و در دو نسخه تهیه می شود.
ارائه اساسنامه که به امضای تمامی شرکا رسیده و در دو نسخه تهیه می شود.
ارائه صورتجلسه مجمع عمومی که در دو نسخه تهیه می شود.
ارائه تصویر شناسنامه تمامی شرکا و همچنین ارائه کارت پایان خدمت آنها در صورتی که مشمول این قانون باشند.
ارائه مجوز های لازم از شورای مرکزی اصناف و یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه
تنها مواردی که در مورد مدارک لازم برای ثبت شرکت ها از نوع مختلط سهامی و غیر سهامی متفاوت است ارائه اسامی مدیر یا مدیران شرکت و همچنین نوشته ای که به امضای مدیر شرکت رسیده باشد که نشان دهد تمامی سرمایه نقدی شرکا پرداخت شده است و همچنین تمامی سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت ها آورده های غیرنقدی تسلیم شده است، می باشد.