در مورد مدارک لازم جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود چه می دانید؟

مدارک لازم جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود را ابتدا با توضیحاتی پیرامون انحلال شرکت و همچنین ثبت شرکت تجاری آغاز می کنیم تا به سوالات ذهنی شما پاسخ داده شود.

از ثبت شرکت تا ارائه مدارک لازم جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

یکی از رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما شرکت با مسئولیت محدود می باشد. که معمولا بین چندین نفر برای انجام دادن امورتجاری انجام می شود و هر فرد که در این شرکت سهام دارد،به اندازه سهام خود می تواند مسئول قرض ها و تعهدات شرکت باشد.

انحلال شرکت همانطور که از نامش مشخص می باشد به معنی از بین رفتن و یا تعطیل شدن شرکت است. و با توجه به تعهدات و قوانین مشخص شده توسط قانون تجارت، هر کدام از شرکا و یا سهامداران شرکت بنابر وظیفه ای که دارند باید پس از انحلال شرکت،موضوعات و روال انجام امور را بصورت رسمی به مرجع قانونی کشور اعلام نمایند و همچنین نسبت به ارائه  مدارک لازم جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود را به ادارات مربوطه  تحویل دهند تا فرایند انحلال صورت بگیرد.

 شرکت با مسئولیت محدود نیز مانند شرکت های دیگر،در صورتی که مشکلاتی را  پیش رو داشته باشد منحل خواهد شد. حال ممکن است انحلال شرکت با مسئولیت محدود علت عام و یا خاصی داشته باشد. که بعد از منحل شدن باید مدارک لازم جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود ارائه شود.

در ماده 114 قانون به عوامل انحلال شرکت ها اشاره شده است:

1.منقضی شدن مهلت تعیین شده با توجه به اساسنامه که برای مدت زمان فعالیت شرکت مشخص شده است.

2.زمانی که تحقق ماموریت و فعالیت شرکت غیر ممکن باشد.(از طریق حکم دادگاه)

3.زمان ورشکستگی شرکت.

4.اتخاذ تصمیماتی از جانب سهامدارانی که بیشتر از نصف سرمایه شرکت را در اختیار خود دارند.

5.در زمانی که به دلیل زیان های پی در پی سرمایه شرکت به نصف و یا کمتر از نصف رسیده باشد،یکی از شرکا می توانند تقاضای انحلال شرکت بدهند.

6.بنابر تعهدات قید شده در اساسنامه در صورت فوت یکی از شرکا شرکت می تواند منحل شود.

البته لازم به ذکر است که تصمیمات مرتبط با انحلال شرکت ها در انواع شرکت ها با یکدیگر متفاوت است.

ممکن است برایتان سوال پیش بیاید که بعد از انحلال شرکت چه اتفاقی می افتد؟

برای شما بیان می کنیم که بعد از انحلال شرکت نام شرکت باقی خواهد ماند و همچنین تمام دری شرکت در مالکیت شرکت باقی می ماند. توجه داشته باشید که شرکت بعد از منحل شدن قابلیت تبدیل به نوعی دیگر را نخواهد داشت.

مدارک لازم جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

در بحث ارائه مدارک لازم جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود لازم است  تمام اعضای شرکت حضور داشته باشند تا صورتجلسه را به امضا برسانند. اگر عضوی رضایت نداشته باشد دیگر اعضا نمی توانند اقدام به انحلال شرکت کنند مگر اینکه وکالت نامه تام از او داشته باشند.

مدارک لازم جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

1.همراه داشتن اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که باید حتما به امضای تمام اعضا و مدیر تصفیه رسیده باشد.

2.همراه داشتن فتوکپی مدیر تصفیه. البته این مورد برای زمانی می باشد که مدیر تصفیه خارج از شرکا انتخاب شده باشد.

3.آخرین روزنامه رسمی که باید در آن آگهی های شرکت منتشر شده باشد.

4.همراه داشتن سند ثبت و همچنین ارسال دعوت نامه برای شرکاء. این مورد برای زمانی می باشد مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد.

مدارک لازم جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود باید در زمان منحل شدن شرکت ارائه شود در غیر این صورت امکان منحل شدن آن منقضی خواهد شد.

برای ثبت شرکت محدود و انحلال آن همانطور  که اشاره شد وجود هر کدام از اعضای شرکت لازم است. زیرا شرکت بر پایه تصمیم،سرمایه،انرژی هر کدام از شرکا صورت گرفته است.

شما می توانید در این زمینه با مشاوره از افراد متخصص در زمینه شرکت و کسب اطلاعات برای ارائه مدارک لازم جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود هم به آگاهی خود اضافه کنید هم بتوانید قانونی اقدام کنید.