مزایای ثبت طرح صنعتی چیست و چه حقوقی را برای مالک به دنبال دارد

هر دسته ادغام خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط , رنگ ها و یا این که فارغ از آن , به طوری که ترکیب یا این که شکل یک محصول صنعتی یا محصولی از صنعت های دستی را تغییر دهد , طرح صنعتی است . در یک طرح صنعتی صرفا دسترسی به یک سود فنی بدون تغییر و تحول ظاهری مشمول حمایت از این ضابطه نمی‌باشد
در کشور‌ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۰۴ قانونی برای ثبت و حمایت علایم تجاری و صنعتی ثبت گردید که بعداَ در سال ۱۳۱۰ مورد تجدید نظر قرار گرفت . علاوه بر ضابطه مزبور , آیین نامه ای هم در سال ۱۳۲۸ برای ثبت اجباری نشانه صنعتی برای برخی از مواد دارویی و خوراکی و اسباب و اثاث آرایشی ثبت گردید .
ترویج طرح های صنعتی و گسترش فروش اجناس تحت علایم تجاری و طرح های صنعتی , منجر گردید که کشورهای متعدد برای مراقبت محصولات خویش و جلوگیری از تجاوز سایر افراد به حقوق تاجران و صاحبان صنعت های , ضوابط بین المللی وضع کنند که علامت تجاری نه فقط در کشور آنها مصون از تعرض باشد بلکه در کلیه ممالک مورد حمایت قرار گیرد چون اجناس کارخانجات صرفا در یک کشور به فروش نمی رود بلکه در تمام جهان عرضه می شود و در صورتیکه کالای مورد یک علامتی مرغوبیت داشته باشد افراد به علامت مزبور عادت کرده و محصول مزبور را طلب میکنند .
چنانچه بنا شود که افراد دیگری اجناس تقلیدی که خصوصیات کالا اصلی را نداشته باشد به مشتریان بدهند اعتماد و اطمینان افراد از آن محصول سلب شده نه تنها سازندگان آن ضرر میبینند بلکه مصرف کنندگان هم فریب خورده و افراد شیاد و فرصت طلب از آوازه طرحی سوء استفاده کرده و محصول بد را به جای فرآورده خوب تحویل می دهند . این مسئله مخصوصاَ در رابطه مواد دارویی و خوراکی و اسباب آرایش و پیرایش که با سلامت و بهداشت جامعه ارتباط دارد فوق العاده خطرناک میباشد . از این جهت در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای برای حمایت مالکیت صنعتی بین چندین دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس مشهور است و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق شده اند . دولت ایران هم طبق ضابطه ۱۴ اسفند به‌این اتحادیه ملحق شده است .

ثبت طرح صنعتی
ثبت طرح صنعتی برای آن حمایت قانونی فراهم می نماید . حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی به شرح زیر است :
الف – بهره‌برداری از هر طرح صنعتی که در کشور‌ایران ثبت شده باشد , توسط افراد , مشروط به موافقت صاحب آن است .
ب – بهره‌برداری از یک طرح صنعتی که عبارت است از ساخت , فروش و وارد کردن اقلام دربردارنده آن طرح صنعتی
ج – صاحب و مالک طرح صنعتی ثبت شده می‌تواند برعلیه فردی که بدون موافقت وی افعال مذکور در بند ( ب ) را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاَ موجبات تجاوز آینده را آماده آورد , در دادگاه اقامه دعوی کند .
به صورت کلی ثبت طرح صنعتی , بازدارنده از کپی برداری غیر مجاز از آن می شود و تحت عنوان یک دارایی تجاری , مبنای اعتماد مصرف کنندگان قرار میگیرد .
یک طرح صنعتی معتبر , علامتی از وضعیت و موضوع کالا , ریسک های درک شده کمتر بوسیله مصرف کنندگان و هزینه های برای جمع آوری و پردازش اطلاعات برای تصمیم گیری می باشد