مواردی درباره شرکت های سهامی عام و خاص
کسانی که اشتیاق دارند برای ثبت شرکت های سهامی باید این مورد را در نظر داشته باشند که در شرکت سهامی، چه سهامی عام و چه سهامی خاص شرکت توسط هیئت مدیره اداره می شود در واقع نفر اصلی شرکت هیئت مدیره حساب می شود یعنی در حقیقت هیئت‌مدیره شخصی است که تصمیم نهایی شرکت را میگیرد یا به عبارت دیگر هیئت مدیره اختیار تام دارد
الزاما هیئت مدیره باید از میان سهام داران انتخاب شود نکته مهم این است ک هیئت مدیره باید حداقل تعداد سهام وثیقه تعیین شده طبق آیین نامه باشد در شرکت های سهامی خاص اولین هیئت مدیره توافقی تعیین میشود یعنی یا توافق تمامی سهامداران و در شرکت های سهامی عام از طریق نسبت رای دو به سه مجمع همگانی موسسان تعیین میشود که هیئت مدیره چه شخصی است
دو نوع هیئت مدیره وجود دارد که یه نوع آن هئت مدیره موظف است و نوع دیگر هیئت مدیره غیر موظف.
هیئت مدیره موظف :این نوع هیئت مدیره کارمند شرکت محسوب میشود و مانند یک کارمند باید دائما در شرکت حضور داشته باشد
هیئت مدیره غیر موظف : فقط در جلسات شرکت حضور دارد و هیچ گونه فعالیت دیگری در شرکت ندارد
هیئت مدیره از مزایای بسیاری برخوردار است که یکی از آن ها پاداش است اما پاداش فقط در صورتی تعلق میگیرد که در آیین نامه شرکت قید شده باشد و معمولا به هیئت مدیره موظف پاداش میدهند زیرا کارمند شرکت است و حق و حقوقی در شرکت دارد وهئت مدیره غیر موظف پاداشی دریافت نمیکندلطفا مقاله فوق را با دقت کامل مطالعه نمایید زیرا مطالب مفیدی در آن ذکر شده است که در تاسیس شرکت های سهامی به آن نیاز پیدا میکنید امیدوارم از مطالب فوق نهایت استفاده را نموده باشید برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما در موسسه حقوقی کاردان تماس حاصل فرمایید
کار خود را به کاردان بسپارید