تفاوت انواع شرکت ها با یکدیگر یکی از مهمترین مسائل و سوالاتی است که ذهن افرادی که قصد دارند ثبت شرکت نمایند را به خود جلب کرده است. تفاوت انواع شرکت ها با یکدیگر و این که کدام یک از شخصیت های حقوقی بهترین شخصیت برای کدام نوع کسب و کار است مسئله این است که افرادی که می خواهند به ثبت شرکت اقدام کنند حتماً باید به آن توجه داشته باشند.

معرفی انواع شرکت ها و تفاوت انواع شرکت ها با یکدیگر

تفاوت انواع شرکتها با یکدیگر از آنجا شروع می شود که در حالت کلی با توجه به قانون تجارت ایران طبق ماده ۲۰ انواع شرکت ها به دو دسته تجاری و غیرتجاری تقسیم می شوند که شرکت های تجاری خود به ۷ دسته به نام‌های شرکت‌های سهامی عام و خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت نسبی و شرکت مختلط سهامی و غیر مختلط سهامی و شرکت تعاونی تقسیم می شوند. در مورد شرکتهای غیر تجاری هم باید بگویم که در ایران شرکت‌های غیر تجاری تنها تحت عنوان موسسات غیر تجاری قابل ثبت هستند که به دو صورت انتفاعی و غیر انتفاعی طبقه‌بندی می‌شوند.

 تفاوت شرکت سهامی عام و خاص بایکدیگر

شرکت سهامی عام معمولاً مناسب شرکت های بزرگ است که سرمایه زیادی دارند. این شرکت ها معمولا در جایی ثبت می شوند که توان تأمین سرمایه از عهده چندین نفر برنمی آید و دامنه فعالیت و همچنین مقدار سرمایه بسیار وسیع و زیاد می باشد و در حالت کلی به سرمایه بسیار زیاد و کلان نیاز است ، همچنین باید گفت که این شرکت ها تنها شرکت‌هایی هستند که اقدام به پذیره نویسی می کنند و در بازار بورس هم معمولاً دست دارند.

تفاوت انواع شرکتها با یکدیگر

در مورد تفاوت انواع شرکتها با یکدیگر و تفاوت میان شرکت سهامی عام و خاص باید بگویم که شرکت سهامی خاص نوع دیگری از شرکت سهامی می باشد که البته در قالب بسیار کوچک تر و با سرمایه کم تری نسبت به شرکت سهامی عام ثبت می شود. برای ثبت این شرکتها با وجود ۳ نفر شریک هم می توان نسبت به ثبت شرکت اقدام نمود و تنها به ثبت مبلغ ۱۰۰ هزار تومان نیاز دارید تا بتوانید یک شرکت سهامی خاص ثبت نمایید. در حالت کلی باید بگویم که شرکت سهامی به دلیل اینکه بسیار توانمند و ساختار معتبر و مشخصی دارد به عنوان معتبرترین شرکت های موجود در قانون تجاری ایران شناخته می شود.

شرکت تضامنی

این شرکت یک شرکت اعتباری به حساب می آید. غالباً این شرکت ها بر اساس اعتبار فرد یا افرادی که در پیشه خود خاص شناخته شده باشند تشکیل می‌شود و به همین دلیل است که پروسه ثبت  نام این شرکت ها باید نام افراد حتماً به همراه نام شرکت درج شود. مساله‌ای که در تفاوت انواع شرکت ها با یکدیگر در شرکت تضامنی وجود دارد این است که اگر تعداد شرکا زیاد باشد باید نام یک یا دو نفر ذکر شده و با عبارت هایی مانند و دوستان یا و همکاران و غیره وجود شرکای دیگر علنی گردد.

شرکت با مسئولیت محدود

این شرکت به عنوان یکی از معتبر ترین و برترین قالب شرکت در سراسر دنیا شناخته می شود که البته در ایران نیز این شرکت پس از شرکت سهامی خاص در جایگاه دوم قرار دارد.

اگر بخواهیم در مورد تفاوت انواع شرکت ها با یکدیگر در مورد شرکت مسئولیت محدود سخن بگوییم باید به این نکته اشاره کرد که قالب قوانین آن برابر شرکت سهامی خاص است و این شرکت نیز با همان مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان ثبت می گردد، با این تفاوت که تمامی سهام سرمایه شرکت را مدیر عامل به عهده می گیرد و سپس در مدت زمان مشخصی باید توسط دیگر شرکا این سرمایه تامین شود و نکته دیگر در مورد تفاوت انواع شرکت ها با یکدیگر در مورد این شرکت ها این است که سرمایه در شرکت مسئولیت محدود به صورت سهم الشرکه است.

شرکت نسبی

شرکت نسبی نیز در قوانین مانند دیگر شرکت های اعتباری مانند شرکت های تضامنی می باشد. اگر بخواهیم در مورد تفاوت انواع شرکت ها با یکدیگر در مورد شرکت نسبی سخن بگوییم باید بگوییم که یک تفاوت اساسی میان این شرکت با شرکت تضامنی وجود دارد و آن این است که  شرکت تضامنی هر شریک به تنهایی تمامی تعهدات شرکت را به عهده می گیرد در حالیکه در شرکت نسبی هر یک از شرکا نسبت به سهم خود تعهد دارند و ضامن سهم خود می باشند.

نکات مهم در مورد تفاوت انواع شرکتها با یکدیگر

شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی

قوانین مورد استفاده در مورد شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی تقریباً یکسان بوده و اگر بخواهیم در مورد تفاوت انواع شرکت با یکدیگر در مورد شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی سخن بگوییم باید بگویم که تفاوت این شرکت در این است که شریک یا شرکای ضامن در شرکت ها با مسئولیت محدود مشارکت می کند. شرکا در این شرکت ها تمامی تعهدات شرکت و شرکا با مسئولیت محدود تنها به اندازه سرمایه خود در شرکت متعهد هستند و به اندازه سهم خود از سود و منفعت شرکت سود می برند.