نکات مهم در مورد ثبت برند در ترکیه-علامت تجاری یک سرمایه مهم برای هر شرکت است؛ بنابراین شما می توانید با محدود کردن دیگران از طریق ثبت برند، از برند یا آرم خود محافظت کنید. ثبت برند در ترکیه باعث حفاظت از برند شما در آنجا می شود. درخواست ثبت برند در ترکیه باید از طریق موسسه ثبت اختراع ترکیه (TPE) ثبت شود.
می توان گفت که کشور ترکیه یکی از تأثیرگذارترین کشور ها در تجارت جهانی هست. شرکت هایی که در ترکیه کالا تولید می کنند دیگر لازم نیست مالیات بر درآمد صادرات و یا محصولات تولیدی خود را پرداخت کنند. شرکت های فاقد فعالیت تولیدی و مقیم در مناطق آزاد دارای مجوز فعالیت 10 ساله و برای شرکت های دارای فعالیت تولیدی، مجوز فعالیت آن ها 15 سال است. بر اساس نکات گفته‌ شده ثبت برند در ترکیه طرفدار زیادی را به خود اختصاص داده است. زمانی که شما بخواهید نسبت به ثبت برند خود در ترکیه اقدام کنید این کار می تواند از طریق ثبت برند بین المللی باشد. با ارائه تقاضانامه ثبت علامت به اداره ثبت علائم تجاری و با واردکردن اسم کشور ترکیه، ثبت برند در ترکیه صورت می پذیرد. برای این منظور ابتدا باید برند شما در کشور ایران ثبت‌ شده باشد سپس آن علامت را می توان در دفتر ثبت بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی ثبت کرد.

شرایط لازم برای ثبت برند در ترکیه:

– متقاضی ثبت برند در ترکیه در صورت ارائه تقاضانامه اصلی به اداره یک کشور متعاهد، باید مقیم آن کشور متعاهد یا یک جایگاه واقعی و مؤثر صنعتی یا تجاری داشته باشد.
– متقاضی ثبت برند در ترکیه در صورت ارائه تقاضانامه اصلی به سازمان متعاهد، باید مقیم یک کشور عضو سازمان متعاهد یا یک جایگاه واقعی و مؤثر صنعتی یا تجاری در آنجا داشته باشد.

نکات مهم در مورد ثبت برند در ترکیه

برای ثبت برند در ترکیه چه مدارکی لازم است؟

شخص حقیقی:
– ترجمه و کپی پاسپورت
– از برند ثبت‌شده خود در ایران کپی تهیه کنید.
شخص حقوقی:
– از برند ثبت‌شده در ایران کپی تهیه کنید.
– از پاسپورت مدیرعامل کپی تهیه کنید.
– ارائه آگهی آخرین تغییرات ایجادشده.
– ارائه آگهی تأسیس.
– ارائه روزنامه ترجمه‌شده.