ورود سهامدار جدید به شرکت به صورت های مختلفی از قبیل اضافه شدن یک فرد یا شریک جدید به شرکت و یا جایگزینی فرد یا افرادی با افراد جدید می تواند انجام پذیرد. که در این جا موضوع ورود سهامدار جدید به شرکت مطرح می گردد این موضوع طی یک صورتجلسه مجمع فوق العاده شرکت مطرح شده و در حالت کلی به دو صورت انجام می پذیرد که در حالت اول ورود سهامدار جدید به شرکت از طریق افزایش سرمایه شرکت صورت می پذیرد و در حالت دوم ورود سهامدار جدید به شرکت از طریق واگذار کردن سهامی که به افراد دیگری تعلق داشته به فرد یا افراد جدید صورت می پذیرد.

فرآیند ورود سهامدار جدید به شرکت:

زمانی که موضوع ورود سهامدار به شرکت پیش می‌آید باید نوع موضوع سرمایه که بین شرکت‌های حاضر در شرکت صورت می گیرد به صورت کامل مشخص شود که این مبادله در حالت کلی به دو صورت انجام می پذیرد که در حالت اول مبادله بین یک فرد به عنوان شریک جدید حساب می آید با شریک های قدیمی صورت می پذیرد که در حقیقت این نوع مبادله از نوع مواجهه بین اشخاص حقیقی می باشد، در حالت دوم معادله بین فردی که به عنوان شریک جدید به حساب می‌آید با شرکت صورت می پذیرد که در این مبادله یک شخص حقیقی که به عنوان شریک جدید است حضور دارد و یک شخص حقوقی که در شرکت حاضر می باشد که این موضوع نیز در در قالب دو نوع صورت می پذیرد که در هر دو حالت موجب افزایش سرمایه شرکت می شود. در حالت اول ورود سهامدار جدید به شرکت به این صورت انجام می‌شود که مبالغی که شریک جدید پرداخت می‌کند بیشتر از سرمایه تعیین شده برای او می باشد و در حالت دوم برای ورود سهامدار جدید به شرکت ارزیابی های دارایی و بدهی های شرکت مجددا مورد تجدید نظر و بازیابی قرار می گیرند.

ورود سهامدار جدید به شرکت از نوع مسئولیت محدود:

ورود سهامدار جدید به شرکت با مسئولیت محدود به دو صورت انجام می پذیرد که مورد اول از طریق انتقال سهام شرکا بوده که برای این مورد باید یک صورتجلسه برای انتقال سهام شرکا تنظیم شده و پس از مکتوب شدن و ثبت صورتجلسه این مدارک توسط دفترخانه های رسمی تایید شده و صلح نامه دریافت کرده اند و پس از دریافت صلح نامه از دفترخانه اسناد رسمی به اداره دارایی باید صورتجلسه مکتوب به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد. در حالت دوم برای ورود سهامدار جدید به شرکت مسئولیت محدود زمانی اتفاق می افتد که موضوع افزایش سرمایه پیش بیاید که در این صورت باید یک صورتجلسه برای افزایش سرمایه تنظیم گردد و به اداره ثبت شرکت ها به صورت کاملا رسمی و به صورت مکتوب و امضا شده ارسال شود در این حالت نیازی به استعلام و مراجعه به اداره دارایی نمی باشد.

ورود سهامدار جدید به شرکت

مدارک لازم برای ورود سهامدار جدید به شرکت:

برای ورود سهامدار جدید به شرکت یک سری مدارک نیاز است که باید به صورت کامل تکمیل شده و به اداره ثبت شرکتها تسلیم گردد که به شرح زیر می باشد :

• ارائه کلیه مدارک شناسایی اعضای شرکت و همچنین فرد موسس شرکت و تهیه سربرگ برای مجموعه

• تشکیل جلسه مجمع فوق العاده شرکت که در آن کلیه شرکا حضور داشته و مهر شرکت نیز حاضر باشد

• تکمیل مدارک خواسته شده توسط اداره ثبت شرکتها

 

 

موسسه کاردان ارقام رئیس و عضو انجمن صنفی خدمات اداری استان تهران با داشتن سابقه ۲۷ ساله در زمینه خدمات اداری مشاور خوبی در این زمینه برای شما خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید : ۰۲۱۶۶۷۰۴۶۳۰ ۰۲۱۶۶۷۱۳۵۹۶