در مورد اخذ رتبه بندی شرکت های مهندسی چه می دانید:

اخذ رتبه بندی شرکت های مهندسی را با نکات مهم و اساسی در زمینه رتبه بندی شرکت ها و ارائه مدارک در این زمینه بیان می کنیم.

فرایند اخذ رتبه بندی شرکت های مهندسی

اخذ رتبه بندی شرکت های مهندسی به واسطه سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت می گیرد. در واقع این شرکت ها براساس استاندارد ها و آیین نامه های موجود در این سازمان به شرکت های پیمانکاری واگذار می شود.

می توان گفت اخذ رتبه بندی شرکت های مهندسی در واقع نوعی  مقیاس گذاری می باشد که از آن برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران و مشاوران برتر در ارائه خدمات می باشید.

درواقع در شرکت‌های پیمانکاری و یا مهندسی اساس کار در مینه فعالیت های اجرایی می باشد.

برای اخذ رتبه بندی شرکت‌های مهندسی رتبه را از  ۱ تا ۵ تعریف کرده اند به نحوی که شماره ۱ بالاترین رتبه شرکت و شماره ۵ پایین ترین رتبه شرکت می باشد.

و همچنین  صدور رتبه های ۵ و ۴ و ۳ مربوط به معاونت فنی و عمرانی می باشد. صدور رتبه های ۱ و ۲ به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مربوط می‌باشد.

البته برای کسب اطلاعات بیشتر شما انواع پیمانکار را معرفی می کنیم:

پیمانکار حقیقی:عضو حقیقی می باشد که بنابر قوانین و آیین نامه ها به انجام امور می پردازد. این فرد دارای رتبه پیمانکاری نیز می باشد.

پیمانکار حقوقی:این عضو بعد از آنکه شرکت به ثبت رسید با برقراری شرایط لازم گواهی صلاحیت و رتبه بندی را دریافت می کند.

اخذ رتبه بندی شرکت های مهندسی و دیگر شرکت ها به واسطه سه عامل انجام می گیرد که در ادامه بیان می کنیم.

1.تعداد اعضای نیروی انسانی فعال در شرکت و همچنین سابقه کار آنها.

2.مشخص کردن میزان سابقه شرکت و اشاره به کل قرارداد های انجام شده شرکت.

3.محاسبه توانایی مالی شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی.

در واقع پروژه های بزرگ اعم از خصوصی و دولتی به شکل مناقصه ای به شرکت های پیمانکاری واگذار می شوند.

البته لازم به ذکر است که مناقصه در این شرکت ها هم به شکل پیمانکاری و هم صورت مشاوره ای می باشد.

امروزه فعالیت شرکت های مهندسی و یا پیمانکاری بیشتر  در زمینه ی اجرایی می باشد.

همچنین اجرای پروژه های عمرانی و قرارداد ها در زمینه ی ساخت و نظارت بر عهده پیمانکار است.

شما برای اخذ رتبه، ابتدا لازم است نسبت به  ثبت شرکت اقدام کنید. لازم به ذکر است برای شرکت هایی که تازه تاسیس شده اند و سابقه کاری ندارند، تقاضای رتبه ۵ پیمانکاری و مهندسی در یک یا دو رشته به آنها ارائه می دهند.

شرایط لازم جهت اخذ رتبه بندی شرکت های مهندسی

1.اولین قدم برای اخذ رتبه بندی شرکت های مهندسی تاسیس یک شرکت توسط اداره ثبت شرکتها می باشد.

2.حداقل باید دو یا سه نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت لیسانس فنی مهندسی داشته باشند.

3.باید حد اقل دو نفر از اعضای مهندسی شرکت سه سال سابقه مستند به بیمه داشته باشند.

4.اگر شرکت یک نیروی مهندس با 7 سال سابقه داشته باشد می تواند در یک رشته تقاضای رتبه بدهد ولی اگر دو نیروی مهندس که هر کدام 3 سال سابقه دارند می توانند در دو رشته تقا داشته باشند.

مدارک لازم جهت اخذ رتبه بندی شرکت های مهندسی

1.داشتن شماره کد اقتصادی.

2.همراه داشتن کپی اساسنامه.(توجه داشته باشید که کپی باید واضح باشد)

3.آگهی تاسیس.

4.رائه روزنامه های رسمی.

5.هرگونه آگهی تغییرات شرکت.

6.ارائه کپی شناسنامه از صفحات اول و آخر.(کپی از آخرین صفحه برای زمانی می باشد که شناسنامه شما دارای توضیحات باشد)

7.ارائه کپی از دو طرف کارت ملی.

8.ارائه کپی از مدرک تحصیلی.

9.ارائه کپی از کارت پایان خدمت.

10.ارائه عکس 4*3 از اعضای هیئت مدیره.

11.ارائه گواهی امضا از فردی که حق امضا دارد.

12.اگر هرگونه قراردادی دارید باید پنج برگ اول آن را برای ارائه همراه داشته باشید.

13.ارائه حساب بیمه از قراردادها.

14.نامه کلاس پنجگانه انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی.

15.ارائه مهر شرکت.

لازم به ذکر است امروزه وب سایت های زیادی در این زمینه فعالیت دارند و شما می توانید از تخصص و مشاوره آنها در زمینه اخذ رتبه بندی شرکت های مهندسی استفاده کنید.