ثبت تغییرات آدرس شرکت به فرایندی گفته می‌شود که در آن نشانی قانونی و اصلی شرکت را تغییر می دهیم. این تغییر باید در بند سوم اساسنامه شرکت ثبت و ذکر گردد. ثبت تغییرات آدرس شرکت می بایست به صورتی باشد که برای مکان جدید شرکت یک ساختمان اداری در نظر گرفته شود ولی اداری بودن آن در زمان ثبت شرکت الزامی نیست.

از زمانی که برای ثبت تغییرات آدرس شرکت اقدام می کنید تا مدت زمان ۲ ماه پس از آن برای تهیه یک معرفی یک محل فیزیکی برای شرکت که به عنوان محل جدید شرکت می باشد وقت دارید همچنین در این زمان در نظر گرفته شده باید برای تشکیل پرونده مالیاتی و همچنین دریافت کد اقتصادی برای شرکت نیز اقدامات لازم صورت بگیرد.

 

جهت دریافت کد اقتصادی برای ثبت تغییرات ادرس شرکت به یک سند اجاره نامه نیاز است که نشان دهد محل شرکت در کجا قرار دارد. موضوعی که مطرح است این است که عوامل مختلفی ممکن است پیش بیاید که بعد از ثبت کردن شرکت نیاز باشد تا محل فیزیکی شرکت را تغییر دهیم و نیاز به ثبت تغییرات آدرس شرکت داشته باشیم. که گرفتن چنین تصمیمی در شرکت معمولاً بر عهده مجمع فوق العاده عمومی می باشد. البته می توان در اساسنامه شرکت قید شود و اجازه تغییر آدرس و ثبت تغییرات شرکت به هر یک از اعضای هیئت مدیره نیز واگذار گردد. پیشنهاد ما برای سهولت در انجام کار این است که سعی کنید در هنگامی که در حال تنظیم اساسنامه شرکت هستید به جای آنکه آدرس دقیق محل شرکت را وارد کنید شهر محله اقامت شرکت را وارد کنیم چرا که بعد ها برای ثبت تغییرات ادرس شرکت صورت ویژه در انجام فرایندها به وجود می آید.

فرآیند ثبت تغییرات ادرس شرکت

برای ثبت قرارداد شرکت باید کلیه اعضا و شورا و همچنین سهامداران شرکت موافقت خود در صورت یک صورتجلسه کتبی اعلام نمایند. در چنین مواقعی سهامداران و یا شورا که با تشکیل یک جلسه عمومی موضوع ثبت تغییرات ادرس شرکت را مطرح کرده و تصمیم نهایی را برای انجام این امر اتخاذ می دارد در پایان کار صورتجلسه جلسه را مکتوب کرده و به امضای همگی افراد حاضر در جلسه رسانده و به مهر و موم شرکت نایل می‌دارند. در صورتی که در اساسنامه شرکت اختیارات تغییرات آدرس به اعضای هیئت مدیره القا شده باشد، این امر می‌تواند توسط هر یک از اعضای هیئت مدیره نیز انجام بپذیرد.

ثبت تغییرات آدرس شرکت

مراحل اصلی ثبت تغییرات آدرس شرکت

همانطور که گفته شد اولین مرحله از مراحل ثبت تغییرات آدرس شرکت تشکیل یک مجمع عمومی است که همه اعضای شرکت در آن حضور داشته باشند. بعد از آن باید یک صورتجلسه طرح تعیین گردد که موضوع سطح تغییرات شرکت در آن قید شده و به امضای کلیه افراد و حاضرین برسد، سپس صورتجلسه ثبت شده و امضا های لازم را دریافت می کند. بعد از آن تمامی مدارک و تاییدیه های لازم به صورت کامل در پاکت های مخصوص قرار گرفته و همچنین به مهر شرکت نایل می گردد و به سازمان مربوطه یعنی سازمان ثبت شرکت ها توسط باجه های پستی ارسال می گردد. سپس بعد از مراجعه به اداره ثبت و انجام امضاهای لازم جهت پیش نویس آگهی و همچنین پرداخت مبلغ مورد نظر برای حقوق ثبت منتظر صدور پیش آگهی می‌شویم.

 و در نهایت انتشار آگهی برای تغییر ادرس شرکت چیزی در حدود یک هفته الی ده روز پس از صدور پیش آگهی امکان پذیر می باشد. در پایان باید عنوان کنیم که مدت زمان لازم برای تحویل مدارک به اداره پست تا زمانی که آگهی منتشر شود چیزی حدود ۳ الی ۱۰ روز کاری تخمین زده شده است.