همان طور که مشاهده می کنید همه ی حرفه ها در راستای فعالیت خود دارای کلمات خاص و عام هستند که ثبت برند و علایم تجاری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. برای آشنایی بیشتر با برند قصد داریم به یک تعریف ساده از این واژه بپردازیم. برند به یک نشانه، علامت یا آرم و در برخی موارد به ترکیبی از این ها اطلاق می شود که هدفی آن متمایز کردن یک خدمت یا کالا از سایر خدمات و کالاهای دیگر است. این تعریف بسیار ساده است و ما شاهد این هستیم که این شاخه بسیار تخصصی شده و کتاب های زیادی در رابطه با مدیریت برند، اصطلاحات و واژه های زیادی را به این تعریف اضافه کرده اند.

شناخت کلمات خاص و عام در ثبت برند و علایم تجاری

واژه ی برند به صورت مکتوب و آکادمیک در سال 1992 در حوزه ی بازاریابی مطرح شد و در حال حاضر به شکل یک شاخه ی تخصصی و مجزا در حوزه ی مدیریت به فعالیت می پردازد.

اگر بخواهیم به شناخت واژه های خاص و عام و مرسوم در ثبت برند بپردازیم

یکی از واژه های تخصصی که در ثبت برند کاربرد دارد the Unique Selling Proposition که مخفف آن USP  است که این عبارت به معنای پیشنهاد فروش بی نظیر است.

یکی دیگر از عبارت هایی که در روند برند سازی به کار می رود ((Emotional Selling Proposition  که به معنای پیشنهاد فروش حسی است این عبارت را با علامت اختصاری ESP است.

از دیگر عبارات معروف می توانیم به (OSP (Organization Selling Proposition به معنای پیشنهاد فروش سازمانی

(Brand Selling Proposition) یا BSP که به عنوان پیشنهاد فروش برند است. آخرین عبارت که به شکل تخصصی است که در این جا ذکر می کنیم که به معنای پیشنهاد فروش شخصی است.

کلمات عام که در ثبت برند و علایم تجاری کاربرد دارند

در دنیایی تجارت امروز برند و علایم تجاری اهمیت بسزایی دارند برای شناخت کلمات عام و خاص در ثبت برند باید به روند برند سازی را از نظر بگذرانیم. برای ثبت یک برند ابتدا باید یک اظهارنامه را تنظیم کرد و پس از آن این سند را به کارشناسان اداره ی ثبت علایم تجاری و برند تا مورد بررسی قرار بگیرد. افرادی اعم از حقیقی و حقوقی می توانند برای این مراحل اقدام کنند. در صورتی که برند ارائه شده کپی برداری، علامت یا سوء استفاده از نامی معتبر نباشد و شخصی حقیقی و حقوقی نسبت به برند و علایم تجاری شکایتی نداشته باشد اجازه ی ثبت برند صادر می شود.

در صورتی که افراد بخواهند نسبت به ثبت برند جهانی اقدام کنند. ثبت جهانی برند که به دو روش موافقتنامه ی مادرید و Trips انجام می پذیرد این قوانین تحت تاثیر قوانین جهانی WTO صورت گرفته است. این توافقنامه به امضای 150 کشور رسیده و افراد برای رسیدن به این امر اظهارنامه ی بین المللی را به اداره ی مالکیت صنعتی تسلیم نماید تا توسط 85 کشور عضو قرارداد مادرید بررسی شده و انتخاب و اجازه ی فعالیت را در کشورهای مورد نظر صادر کنند.