گواهی تایید ثبت علامت تجاری – یک علامت تجاری یک نشانه متمایز و آشکار از هر توصیف است که می تواند محصولات یا خدمات یک فرد یا یک شخص قانونی را قابل‌شناسایی کند. ثبت علامت تجاری در ایران به دلایل زیر رد می شود:
– متمایز نباشد
– برخلاف قانون اسلامی، نظم عمومی یا اخلاق عمومی باشد
– گیج‌کننده باشد مخصوصاً در مورد اصل جغرافیایی کالا یا خدمات
– پرچم رسمی، نام یا اختصار نام یک کشور، نشانه های نظامی، مدال ها و علامت ها از مؤسسات رسمی بین‌المللی، مگر اینکه توسط مقامات رسمی کشور مجاز تشخیص داده شود.
– شباهت داشتن یا یکسان بودن با یک علامت شناخته‌شده در ایران برای کالا یا خدماتی که موجب سردرگمی می-شود

چگونگی دریافت گواهی تائید ثبت برند و ثبت علامت تجاری

زمانی که شما اقدام به ثبت علامت تجاری خود می کنید درواقع طبق ماده ی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات برند خود را اختصاصی کرده اید و کسی حق استفاده از برند شما را ندارد.
زمانی که شما فرآیند ثبت علامت تجاری خود را به‌طور کامل به اتمام می رسانید گواهی تائید ثبت علامت تجاری را همراه با الصاق یک نمونه کامل علامت تجاری خود دریافت می کنید.

نکاتی که در گواهی تائید ذکر می شود شامل تاریخ وصول اظهار نامه و همچنین شماره مربوط به ثبت آن‌که در دفتر ثبت اظهار-نامه به ثبت رسیده است، تاریخ و شماره ثبت علامت تجاری، اسم، شغل، تابعیت و محل زندگی مالک علامت، اینکه مال التجاره از چه نوعی است، تاریخ، شماره و محل ثبت علامتی که قبلاً در خارج از کشور به ثبت رسیده است، تاریخ صدور تصدیق، چه مدت علامت اعتبار دارد و همچنین در آخر باید دارای امضاء رئیس شعبه ثبت علائم تجاری و مدیرکل اسناد و مدارک باشد.
طبق ماده ی 529 قانون مجازات اسلامی درصورتی‌که شخصی علامت ثبت‌شده‌ی یک شرکت یا یک شخصی را جعل کند علاوه بر جبران خسارت های وارده به شخص مالک علامت، باید از 3 ماه تا 2 سال حبس شود.