استعلام مدرک تحصیلی برای اخذ و تمدید کارت بازرگانی

باتوجه به فراهم شدن امکان استعلام آنلاین مدارک تحصیلی از مقطع ابتدایی تا دکترا سامانه جامع تجارت نیز با استفاده از این بستر استعلام مدارک تحصیلی حداقل دیپلم تا دکترا را برای اخذ و تمدید کارت بازرگانی اجباری نموده است و فرایند به این شکل است که متقاضی میبایست با مراجعه به آدرس وبسایت [...]