استعلام مدرک تحصیلی برای اخذ و تمدید کارت بازرگانی

باتوجه به فراهم شدن امکان استعلام آنلاین مدارک تحصیلی [...]