یک نام تجاری را می توان شامل نام، اصطلاح، طراحی، نماد یا هر ویژگی دیگری دانست. با داشتن یک نام تجاری می توان کالا یا خدمات یک فروشنده را با آن به‌عنوان یک وجه تمایز از سایر کالا یا خدمات فروشندگان دیگر قابل‌تشخیص کرد. اقدامات لازم جهت صدور گواهی ثبت علامت تجاری: برندها در کسب‌وکار، بازاریابی و تبلیغات استفاده می شوند. برای این‌که یک برند را مخصوص به خود کنید، باید آن را ثبت کنید و درنهایت مراحل لازم برای صدور گواهی ثبت علامت تجاری را انجام دهید. ثبت علامت تجاری شما یک گام بزرگ است حتی اگر مهم ترین گام شما نباشد. نام تجاری شما منحصربه‌فرد است و هیچ‌کس نباید بدون اجازه شما آن را به دست بیاورد. زمانی که شما تمامی مراحل ثبت علامت تجاری را انجام دهید، این امر سبب صدور گواهی ثبت علامت تجاری می شود.

اقدامات لازم جهت صدور گواهی ثبت علامت تجاری

برای صدور گواهی ثبت علامت تجاری چه اقدامی لازم است؟

وقتی آگهی ثبت علامت تجاری در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید، یکی از مدارکی که با خود می آورید، همین روزنامه است. در ادامه دفاتر ثبتی را امضاء کرده و این امر سبب صدور گواهی ثبت علامت تجاری می-شود.
اگر مالکان چند نفر باشند همه ی آن ها باید در دفتر برای امضاء حاضر شوند یا این که همه ی آن ها به یک نفر وکالت دهند تا از جانب آن ها امضاء کند.

چه نکاتی به‌منظور صدور گواهی ثبت علامت تجاری باید در آن ذکر شود؟

– باید تاریخ وصول اظهار نامه و شماره ثبت آن ذکر شود.
– باید تاریخ و شماره ثبت علامت به‌منظور صدور گواهی ثبت علامت تجاری ذکر شود.
– باید نام، شغل، تابعیت و محل سکونت مالک علامت ذکر شود.
– باید نوع مال التجاره و طبقه های علامت ذکر شود.
– ارائه تاریخ، شماره و محل ثبت علامتی که درگذشته در کشورهای خارجی ثبت‌شده است.
– تاریخ صدور گواهی ثبت علامت تجاری
– اعتبار علامت چقدر است؟
– رئیس شعبه ثبت علائم تجاری و همچنین مدیرکل اسناد و مدارک باید گواهی را امضاء کند
داشتن این گواهی بسیار مهم است. شما همچنین اگر بخواهید پس از 10 سال برند خود را تمدید کنید یا آن را به غیر واگذار کنید بازهم باید کپی و همچنین اصل این گواهی را در اختیار داشته باشید.