تعریف علامت تجاری

ثبت برند و علامت تجاری نشانی است اعم از تصویر، رقم، حرف، مهر و غیره و یا ترکیبی از این ها که باعث متمایز شدن محصولات، کالا ها و یا خدمات یک شخص، شرکت و یا یک سازمان دولتی یا شخصی از سایر شرکت ها و سازمان های رقیب تجارتی میشود.
داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت در آن اجباری قرار داده باشد. طبق ماده 30 قانون علامت، علامت جمعی و نام تجاری عبارت اند از:
1- علامت تجاری یعنی هر نشان واضحی که به وسیله آن بتوان کالا ها و خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز ساخت.
2- علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهار نامه ثبت معرفی شود و بتواند مبداء و دیگر خصوصیات کالا مانند کیفیت کالا و یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده میکنند متمایز سازند.
3- نام تجاری یعنی هر اسم و معرفی که مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد .

ثبت برند و ثبت علائم تجاری

مراحل ثبت برند و ثبت علائم تجاری

برای ثبت برند و یک علامت تجاری یا آرم باید در دفتر ملی یا منطقه ای درخواست داده شود که این تقاضا باید شامل فهرستی از کالا ها و خدمات برگزیده آن علامت تجاری و بازسازی واضحی از آرم با تمام رنگ ها، طرح و نقشه های سه بعدی باشد. این علامت جهت حفاظت شدن تحت عنوان آرم تجاری یا هرگونه علامت دیگر باید واجد شرایط خاصی بوده که علاوه بر معرفی یک محصول مخصوص، متمایز از سایر علائم نیز باشد.

نکاتی که باید در ثبت علامت تجاری مورد توجه باشند

1- برای ثبت علامت گواهی صادر خواهد شد.
2- مدت اعتبار ثبت علامت تجاری برای هر بار 10 سال است.
3- برای ثبت چند علامت تجاری باید به تعداد آنها اظهارنامه جداگانه داده شود.
4- تغییرات مربوط به آرم یا علامت تجاری رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه به ثبت رسیده باشد.
5- داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.
6- علامت تجاری قابل نقل و انتقال است و باید مطابق مقررات قانون ثبت علائم و اختراعات ایران به ثبت برسد.
7- برای ثبت علامت های تجاری فارسی باید مجوزی دال بر فعالیت مرتبط با آن نام تجاری ارائه گردد و برای ثبت علامت های لاتین علاوه بر داشتن مجوز فعالیت مرتبط، نیاز به ارائه کارت بازرگانی می باشد.
پس از رعایت نکات بالا و طی کردن آن ها و تشکیل پرونده، باید آن را به کارشناسان سازمان اداره مالکیت صنعتی تحویل داده و منتظر وضعیت پرونده تا حداقل 45 روز و حداکثر 120 روز باشند. پس از آن احتمال وقوع سه حالت وجود که به شرح زیر میباشند:
الف) پرونده هیچ نقصی نداشته باشد و تایید شود، در این صورت اقدامات زیر باید انجام شود:
1- در این مرحله باید کارهای روزنامه رسمی انجام شود، یعنی درخواست تایید شده پرونده شما در روزنامه های کثیرالانتشار چاپ می شود. توجه داشته باشید صدور روزنامه رسمی حدود 10 الی 15 روز کاری زمان خواهد برد.
2- پس از صدور روزنامه رسمی اول 31 روز زمان برای اعتراضات وجود خواهد داشت تا اگر کسی ادعایی در خصوص علامت تجاری درخواستی شما داشته باشد اعتراض خود را اعلام کند.
3- اگر30 روز گذشت و هیچ اعتراضی وجود نداشت، در این زمان همه چیز به خوبی پیش رفته و خیلی سریع درخواست آگهی دوم را می دهیم. آگهی دوم به معنی داشتن شماره ثبت علامت تجاری است. و تقریبا %90 کار انجام شده است.
4- آگهی دوم که گرفته شد و مشکلی هم نداشت سریعا برای چاپ در روزنامه رسمی کثیر الانتشار اقدام می شود، 10 الی 15 روز کاری زمان خواهد برد تا روزنامه رسمی داخل سایت قابل پیگیری و بصورت کامل چاپ شده باشد.
5- با ارسال روزنامه رسمی دوم، از طریق وکیل درخواست آگهی انحصاری 10 ساله ثبت علامت تجاری را به اداره مالکیت صنعتی می دهیم.
ب) پرونده کاملا رد شود:
پرونده ناقص است و قابلیت پیگیری ندارد.
ج) نقص پرونده یا مشابهت:
احتمال این وجود دارد که مجوز، یا مدارک دچار مشکل شده باشد و یا تکمیل نباشد، در این مرحله نیاز است تا پیگیری شود و برای رفع نقص اقدام شود. و دیگر احتمالات که بصورت جزئی در این مرحله به شما اعلام می شود. پس از رفع نقص و مشکل مانند مرحله الف که تایید پرونده بود عمل می شود. با این تفاوت که اطلاعات و مدارک تکمیل خواهد شد.