معرفی و بررسی انواع شرکت ها:

انواع شرکت ها اعم از شرکت سهامی خاص، سهامی عام، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی می باشند که ما در این مقاله سعی داریم انواع شرکت ها را معرفی و بررسی کنیم تا شما بتوانید با اطلاعاتی که از این مقاله بدست می آورید و با توجه به انواع شرکت ها فعالیت داشته باشید. پس با ما در بررسی انواع شرکت ها همراه باشید.

انواع شرکت ها:

1 – شرکت سهامی عام

یکی دیگر از انواع شرکت ها، شرکت سهامی عام می باشد که این شرکت، یک شرکت بازرگانی می باشد که سرمایه ای که در این شرکت وجود دارد به سهام تبدیل می شود و این سهام برای فروش گذاشته می شود و بخشی از سرمایه ای که در این شرکت وجود دارد از طریق فروش همین سهام ها بدست می آید.
در شرکت های سهامی عام باید تعداد کسانی که در این شرکت دارای سهام می باشند بیشتر از 3 نفر باشد و هر فرد سهامدار با توجه میزان سهامی که در این شرکت دارد دارای مسئولیت می باشد. در تمامی مدارک مخصوص این شرکت ها باید حتما نام سهامی عام نوشته شود.

 2- شرکت سهامی خاص

یک شرکت دیگر از انواع شرکت ها، شرکت سهامی خاص می باشد که این شرکت، یک شرکت بازرگانی می باشد که تمام سرمایه ای که در این شرکت وجود دارد، توسط کسانی که این شرکت را تاسیس کرده اند به دست می آید.
سرمایه ای که در این شرکت وجود دارد به سهام تبدیل می شود و افراد سهام دارد با توجه به میزان مبلغ سهام خود در این شرکت دارای مسئولیت می باشند. در این شرکت ها باید تعداد افراد سهامدار بیشتر از 3 نفر باشد. در تمامی مدارک موجود در این شرکت ها باید نام سهامی خاص ذکر شود.

معرفی و بررسی انواع شرکت ها

3 – شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود یکی دیگر از انواع شرکت ها می باشد. این شرکت توسط دو یا چند نفر برای امور تجاری تاسیس می شود.
هر یک از شرکا با توجه به میزان سرمایه ای که به این شرکت تخصیص داده اند، دارای مسئولیت می باشند بدون اینکه سهامی در این شرکت وجود داشته باشد. اگر این شرکت ورشکسته شود فقط سرمایه ای که توسط سهامداران در این شرکت قرار گرفته است از بین می رود و کسانی که از این شرکت طلب دارند نمی توانند، طلب خود را از اموال سهامداران پس بگیرند. حتما باید نام (با مسئولیت محدود) در نام شرکت و مدارک شرکت ذکر شود.

4 – شرکت تضامنی

یکی دیگر از انواع شرکت ها، شرکت تضامنی می باشد که این شرکت توسط دو یا چند نفر برای امور تجاری تاسیس می شود. مسئولیت افراد سهامدار در این شرکت تضامنی می باشد.
اگر سرمایه ای که در شرکت وجود دارد نتواند بدهی های شرکت را تامین کند، هر یک از افراد سهامدار موظف هستند که بدهی های شرکت را تامین کنند. باید در نام شرکت و تمامی مدارک موجود در این شرکت نام (شرکت تضامنی) ذکر شود و همچنین باید در نام شرکت، نام یک نفر از افراد سهامدار نیز ذکر شود.

موسسه کاردان ارقام رئیس و عضو انجمن صنفی خدمات اداری استان تهران با داشتن سابقه 27 ساله در زمینه خدمات اداری مشاور خوبی در این زمینه برای شما خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید : 02166704630 02166713596