نحوه طرح دعوای ابطال ثبت علامت تجاری به چه صورت است؟

تنها راه به دست آوردن یک حق انحصاری برای علامت تجاری شما این است که آن را ثبت کنید. طبق ماده 125 آیین نامه قانون ثبت اختراعات، درصورتی‌ که شخصی نسبت به ثبت علامت تجاری شخص دیگری اعتراض داشته باشد، 30 روز پس از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی مهلت دارد که نسبت به ثبت برند اعتراض کند. البته اگر علامت خود را از قبل ثبت نکرده باشد باید ضمن اعتراض اقدام به ثبت برند خود نیز بکند. در صورتی‌که فرد معترض نسبت به ثبت برند خود اقدام نکند اداره مالکیت صنعتی به اعتراض او رسیدگی نمی کند و این امر موجب ابطال ثبت علامت تجاری شخص متقاضی ثبت نخواهد شد.
علت این امر این است که چون فرد شاکی اقدام به ثبت نکرده بنابراین علامت از نظر قانون منحصر به او نشده است و همین امر مانع ابطال ثبت علامت تجاری می شود. طبق ماده 31 قانون ثبت اختراعات حق انحصاری یک علامت تنها به فردی داده می شود که آن را ثبت کرده باشد.

ابطال ثبت علامت تجاری 2

در چه صورت یک فرد می تواند درخواست ابطال ثبت علامت تجاری بکند؟

– ابتدا باید بررسی کنیم که علامت موردنظر در کدام طبقه‌ بندی یا طبقه‌ بندی‌ های اداره مالکیت صنعتی قرار دارد چون 45 دسته مختلف طبقه بندی در مرکز مالکیت معنوی وجود دارد.
– درصورتی‌ که دو علامت تجاری مشابه ولی متعلق به دو کالا و دو طبقه مختلف باشند، مجوز طرح دعوا برای ابطال ثبت علامت تجاری صادر نمی شود.
– مهم ترین راه حل برای مالک یک علامت تجاری به‌ منظور ابطال ثبت علامت تجاری این است که مصرف کنندگان عادی به‌ اشتباه برند فرد متقاضی را مشابه شخص مالک حقیقی تصور کنند. در این صورت مالک حقیقی می تواند در دعوا پیروز شود و تقاضای ابطال ثبت علامت تجاری بکند. علت این امر این است که با ثبت علامت تجاری مشابه موقعیت صاحب اول برند در عرصه اقتصادی به خطر می افتد و ممکن است مشتریان خود را از دست بدهد.

موسسه کاردان ارقام رئیس و عضو انجمن صنفی خدمات اداری استان تهران با داشتن سابقه 27 ساله در زمینه خدمات اداری مشاور خوبی در این زمینه برای شما خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید : 02166704630 02166713596