علامت تجاری شامل برند، آرم، نام تجاری و لوگو است. گاهی اوقات شرکت­ها به دلایلی تصمیم به انتقال مالکیت علامت تجاری می­گیرند که طبق ماده ۱۲ قانون ثبت علائم و اختراعات، زمانی این انتقال صورت می­پذیرد که ثبت آن با توجه به قانون باشد و نحوه نقل‌ و انتقال آن در اداره مالکیت صنعتی ثبت شود.

نحوه انتقال مالکیت علامت تجاری به چه صورت است؟

دلایل مختلفی وجود دارد که شما ممکن است بخواهید مالکیت علامت تجاری ثبت‌شده خود را پس از ثبت برند انتقال دهید. برای مثال، ممکن است لازم باشد که برند در طول کسب‌وکار تحت ‌عنوان بخشی از سازمان مجدداً اختصاص داده شود.

انتقال مالکیت علامت تجاری می­تواند کلی یا جزئی باشد. این انتقال مالکیت طبق قانون باید به ثبت برسد. اگر انتقال برند برای برخی کالا­ها یا خدمات انجام شود یا این انتقال برای یک منطقه مشخص باشد، این نوع انتقال علامت تجاری را جزئی می­گویند.

تمامی مدارک ثبت برند، شناسنامه و کارت ملی صاحب برند، شناسنامه و کارت ملی فرد خریدار برند، مدارکی مشخص می­کند نوع کسب‌وکار خریدار چه چیز هست، تهیه و تنظیم صلح­نامه در دفتر اسناد رسمی، شماره مربوط به ثبت برند، دریافت رمز ورود به سامانه، انتقال قهری علامت با تعیین سهم­الارث، مدارک نمایندگی قانونی و فراهم کردن رسید پرداخت هزینه­ها ازجمله مدارک موردنیاز در هنگام انتقال برند است.

انتقال علامت تجاری شامل مراحل زیر هست:

  • در دفترخانه اسناد رسمی حضور پیدا کنید و تنظیمات مربوط به سند صلح برند را تنظیم کنید.
  • سابقه ثبت برند استعلام شود که تاریخ ثبت برند احیاناً منقضی نشده باشد.
  • درخواست کتبی برای انتقال برند که این درخواست باید در دفتر ثبت اداره مالکیت صنعتی ثبت شود.
  • برای تسریع در فرآیند انتقال می­توان آگهی انتقال را در یک روزنامه درج کرد.

برای انتقال مالکیت علامت تجاری چه شرایطی وجود دارد.

تکمیل سه نسخه اظهار­نامه که در آن علامت تجاری، آدرس محل زندگی صاحب علامت، نام و آدرس نماینده قانونی او در آن ثبت شود.

اگر علامت تجاری در یک کشور خارجی ثبت‌شده باشد باید کپی برابر اصل ثبت آن علامت در کشور خارجی در اظهار­نامه ضمیمه شود.

شماره ثبت علامت تجاری، اطلاعات شخصی مالک جدید و فعلی شامل نام، مشخصات فردی و محل زندگی، مشخصات نماینده قانونی مالک فعلی، قرار دادن پروانه مالکیت فعلی در اظهار­نامه، سند رسمی انتقال و وکالت‌نامه رسمی برای نماینده قانونی همگی جزء مواردی هستند که در هنگام انتقال مالکیت علامت تجاری باید در اظهار­نامه وارد شود.