بازرگانی به چه معنی است ؟

ثبت شرکت بازرگانی :بازرگانی به معنی داد و ستد و خدمات کالاها از تولید ؛ واردات و صادرات تا توزیع و رسیدن کالاها به دست متقاضیان کالا را بازرگانی گفته میشود . بازرگانی می‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارد.
شرکت‌های بازرگانی به شرکت‌های گفته میشود که فعالیت و مبادلات بازرگانی انجام میدهند . شرکت‌های بازرگانی موضوع فعالیتشان واردات و صادرات ، پخش و توزیع انواع کالاها وکلیه ارقام بازرگانی مجاز است.
شرکت‌های بازرگانی به عبارتی همان شرکت‌های تجاری هستند که با توجه به موضوع فعالیتشان مشغول به صادرات و واردات و پخش کلیه ارقام بازرگانی مجاز هستند .
شرکت‌های بازرگانی باید در تمامی سمینارهای داخلی و بین المللی شرکت کند به این دلیل که با شرکت در این سمینارها و همایش ها موجب شناخته شدن بهترشرکت میشود. شرکت های بازارگانی زمانی دارای اعتبار میش.د که بتواند خود را در سطح جهانی خود را مطرح کند که این کار با شرکت کردن در سمینارها و همایش های داخلی و خارجی میسر میشود.
*شرکت های بازرگانی در ابتدای نام خود باید کلمه بازرگانی یا خدمات بازرگانی استفاده کنند.
*نکته دوم این است که باید بعد از ثبت شرکت بازرگانی خود نسبت به دریافت کارت بازرگانی اقدام نمایید.

مزایای ثبت شرکت بازرگانی :

شما با ثبت شرکت بازرگانی می‌توانید در سطح جهانی خود را مطرح کنید و نیز با ثبت این شرکت سریع تر کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنید و همچنین با ثبت این نوع شرکت‌ها در تنظیم اظهارنامه گمرکی میتواند کمک شایانی کند .
با ثبت شرکت بازرگانی می‌توانید راحت تر کلیه ارقام بازرگانی مجاز را وارد و یا صادر کنید . و تمامی فعالیت‌های شرکت قانونی می‌شود و در صورت نیاز می‎‌توانید ازحمایت قانون بهرمند شوید . و همنین می‌توانید از وام و تسهیلاتی دولتی بهرمند شوید .
یکی از فواید مهم ثبت شرکت های بازرگانی این است که می‌توانید در داخل کشور و یا در سطح جهانی نمایندگی‌هایی را ثبت کنید .

موضوع فعالیت شرکت های بازرگانی :

اصلی ترین و بارزترین موضوعی که نشان می‌دهد شرکت بازرگانی است ؛ موضوع فعالیت آن است.
موضوع فعالیت شرکت های بازرگانی در زمینه‌ی صادرات و واردات ، خرید و فروش ، ارائه کلیه خدمات ، پخش و توزیع انواع و کلیه ارقام مجاز بازرگانی است .
شرکت های بازرگانی میتوانند در مناقصات و مزایدات ، سرمایه گذار در اوراق بهادر شرکت کنند وهمچنین میتوانند نماینگی شرکت های خارجی و داخلی را اخذ نمایند و به شرکت های داخلی وخارجی نمایندگی اعطا کنند.
*توجه داشته باشید که بعضی از متقاضیان میخواهند که علاوه بر خدمات بازرگانی فعالیت های دیگر نیز داشته باشند آنها می‌توانند با ثبت شرکت خدماتی بازرگانی به فعالیت بپردازند ، شرکت های خدماتی بازرگانی یک نوع از شرکت‌های چند منظور است .

انوع شرکت های بازرگانی :

رایج ترین شرکت‌های بازرگانی که در ایران ثبت میشود به دو دسته تقسیم میشود:
۱- شرکت‌ بازرگانی با سهامی خاص
۲- شرکت‌ بازرگانی با مسئولیت محدود

۱-مراحل ثبت شرکت های بازرگانی با سهامی خاص :

در شرکت بازرگانی با سهامی خاص باید خداقل سه سهامدار بالای ۱۸سال داشته باشد . و تمامی سرمایه شرکت باید توسط سهامداران ( موسسین) تامین شود . در این نوع شرکت بازرگانی با توجه به مقدار سهام مسئولیت شخص معین میشود و همچنین باید ۳۵%درصد از سرمایه اولیه شرکت را باید در حساب به نام شرکت نزد بانک قرار دهند .
* مدارک لازم حهت ثبت شرکت بازرگانی با سهامی خاص :

۱-ارائه فتوکپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه موسسین
۲-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه موسسین شرکت ومدیر عامل
۳-انتخاب نام برای شرکت که از حداقل ۴ کلمه ایی وکاملا ایرانی باشد ، نام بازرگانی و یا خدمات بازرگانی در آن ذکر شده باشد.
۴-ارائه اقرارنامه شرکت بازرگانی که به امضاء موسسین رسیده باشد
۵- تعیین نوع فعالیت شرکت
۶- در صورت نیاز ارائه مجوز
۷-تعیین۲بازرس که  نسبت نسبی و سببی با موسسین نداشته باشد و ارائه فتوکپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه بازرسین
۸-مقدار سرمایه اولیه شرکت
۹-۳۵% از سرمایه شرکت باید ببه حساب شرکت نزد بانک قرار بگیرد .
۱۰- ارائه آدرس وکدپستی محل فعالیت شرکت
۲-مراحل ثبت شرکت‌ بازرگانی با مسئولیت محدود :

در این نوع شرکت بازرگانی باید حداقل دوشریک باشد وتعیین سرمایه اولیه شرکت که باید حدقل ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال باشد. در شرکت‌ بازرگانی با مسئولیت محدود دیگر نیاز نیست که ۳۵% از سرمایه در حساب بانک قرار گیرد و همچنین در این شرکت نیاز به بازرس نیست .

*مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت‌ بازرگانی با مسئولیت محدود :

۱-ارائه فتوکپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه موسسین
۲-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه موسسین شرکت ومدیر عامل
۳-انتخاب نام برای شرکت که از حداقل ۴ کلمه ایی وکاملا ایرانی باشد ، نام بازرگانی و یا خدمات بازرگانی در آن ذکر شده باشد.
۴-ارائه اقرارنامه شرکت بازرگانی که به امضاء موسسین رسیده باشد
۵- تعیین نوع فعالیت شرکت
۶- در صورت نیاز ارائه مجوز
۷-تعیین مقدار سرمایه اولیه شرکت
۸-ارائه آدرس وکدپستی محل فعالیت شرکت

*بعد از تایید نام و تایید موضوع فعالیت مدارک با شما دادهمیشود که باید مدارک توسط موسسین امضاء بشود و به اداره محترم ثبت شرکت ها تسلیم شود.

۱-اظهارنامه شرکت (مخصوص شرکت های بازرگانی سهامی خاص)
۲- اساسنامه شرکت
۳-  شرکتنامه شرکت ( مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود )
۴- تقاضانامه شرکت ( مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود )
۵-صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
۶-صورتجلسه هیات مدیره
۷-ارائه فتوکپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برا شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود و ارائه فتوکپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه شرکا برای شرکت های با مسئولیت محدود.
۸- ارائه گواهی پرداخت ۳۵ % از سرمایه شرکت به حساب شرکت نزد بانک (مخصوص شرکت های بازرگانی سهامی خاص)
۹- ارائه مجوز در صورت نیاز (در صورت نیاز )
۱۰- ارائه فتوکپی اصل سند مالکیت
۱۱- ارائه اجاره نامه شرکت

*تمامی مدارک بالا باید به امضاء مدیران وموسسین برسد.